Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 10 năm 2023

Táng Địa | | 3247

Bảng xếp hạng Thông tin

    Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 10 năm 2023, top 1 Túc Mệnh Chi Hoàn, top 2 Xích Tâm Tuần Thiên, top 3 Đường Nhân Đích Xan Trác.

 

 

1. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

2. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

3. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

4. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

5. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

6. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

7. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

8. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

9. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

10. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

11. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

12. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

13. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK| Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

14. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

15. Tối Chung Thần Chức – Thác Bạt Cẩu Đản | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

16. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

17. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính | Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

18. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

19. Y Quan Bất Nam Độ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

20. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

21. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

22. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

23. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

24. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

25. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

26. Tiên Phụ – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

27. Không Cho Phép Không Thu Ta Nhân Tịch – Khả Liên Tịch Tịch | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

28. Nói Xong Chế Tác Nát Du Hí, Titan Vẫn Lạc Cái Quỷ Gì – Bố Lạc Phân Chiến Sĩ | Du Hí Du Hí Hệ Thống

29. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

30. Ta Người Chơi Hung Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

31. Tử Linh Pháp Sư Chỉ Muốn Trồng Cây – Thập Niên Nhất Kiện | Du Hí Du Hí Dị Giới

32. Cả Tòa Đại Sơn Đều Là Ta Bãi Săn – Bách Lý Sơn Trung Tiên | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

33. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

34. Thần Thoại Kỷ Nguyên, Ta Tiến Hóa Trở Thành Cấp Hằng Tinh Cự Thú – Quần Ngọc Sơn Đầu Kiến | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

35. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

36. Bắc Tống Xuyên Việt Chỉ Nam – Vương Tử Quân | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

37. Tòng Quân Hỏa Thương Đến Chiến Tranh Chi Vương – Háo Tử Ái Cật Kê Thối | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

38. 1980 Ta Văn Nghệ Thời Đại – Tọa Vọng Kính Đình | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

39. Cái Này Vua Màn Ảnh Chỉ Muốn Khảo Chứng – Giang Công Tử A Bảo | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

40. Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh – Lâm Duyệt Nam Hề | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

--------

TIÊN HIỆP QUÁN

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hao Kun

tịch cung Hao Kun

cảm ơn bài viết của tác giả hêheh

7 tháng trước

Nguyên Tố

hoa cái Nguyên Tố

Mà tháng này có máy truyện mới đứa xích, linh về top 7,8 luồn

8 tháng trước

Nguyên Tố

hoa cái Nguyên Tố

A zai Huyền giám mới up top 15 tháng trước xong có mấy hôm nghỉ và thủy cái, tụt ngay

8 tháng trước

Nguyên Tố

hoa cái Nguyên Tố

A zai Huyền giám mới up top 15 tháng trước xong có mấy hôm nghỉ và thủy cái, tụt ngay

8 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok