Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 12 năm 2023

Táng Địa | | 2566

Bảng xếp hạng Thông tin

    Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 12 

    Top 1 tháng này khá bất ngờ, lại là 1 tác phẩm Đô Thị.

    Hắc Sơn Lão Quỷ ra sách mới, không biết chất lượng ra sao.

 

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 12 năm 2023

 

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 12 Năm 2023

1. Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

2. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

3. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

4. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

5. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

6. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

7. Không Cho Phép Không Thu Ta Nhân Tịch – Khả Liên Tịch Tịch | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

8. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng | hoàn thành

9. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

10. Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

11. Đạo Gia Yếu Phi Thăng – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

12. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

13. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

14. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

15. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính | Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

16. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

17. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

18. Tiên Phụ – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

19. Hoàng Hôn Phân Giới – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

20. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

21. Cái Này Vua Màn Ảnh Chỉ Muốn Khảo Chứng – Giang Công Tử A Bảo | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

22. Y Quan Bất Nam Độ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

23. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

24. Tiên Nhân Tiêu Thất Chi Hậu – Phong Hành Thủy Vân Gian | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

25. Trọng Sinh Tại Hỏa Hồng Niên Đại Du Nhàn Sinh Hoạt – Ốc Ngoại Phong Xuy Lương | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

26. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

27. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

28. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

29. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

30. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

31. Ta Người Chơi Hung Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

32. Tấn Mạt Trường Kiếm – Cô Độc Mạch Khách | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

33. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

34. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh | hoàn thành

35. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

36. Nói Xong Quân Chuyển Dân, Cái Này Bình Gas Cái Quỷ Gì?? – Na Niên Hồi Hưởng | Khoa Huyễn Siêu Cấp Khoa Kỹ

37. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

38. Xu Cát Tị Hung, Từ Thiên Sư Phủ Bắt Đầu – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

39. Mục Giả Mật Tục – Bất Kỳ Thập Huyền | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

40. Trọng Khải Thần Thoại – Phượng Trào Hoàng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

----------

TIÊN HIỆP QUÁN

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Nguyên Tố

niết dục Nguyên Tố

Hoàng hôn phân giới mở đầu có chút quỷ dị ghê rợn đúng chất. Bất quá về sau sáo lộ câu chương thực sự khiến ta từ bỏ. Main xuyên qua quỷ dị thế giới, được chiều hồn từ người đã chết, bà main người chiêu hồn khá mạnh sau đó thì như mấy truyện yy thôi. Kém xa bộ có cái ô tích công đức. Mà tác toàn đầu voi đuôi chuột, cuốn này đầu chuột nên ta từ

6 tháng trước

Tu Tiên

tráng thọ Tu Tiên

K biết phải nói gì truyện gì đây vậy mấy đạo hữu

6 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok