Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 4 năm 2024

Táng Địa | | 5485

Bảng xếp hạng Thông tin

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 4 năm 2024

1. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

2. Đề Trọng Sinh Ai Yêu Đương A – Thác Na Nhi Liễu | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

3. Đạo Gia Muốn Phi Thăng – Bùi Đồ Cẩu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

4. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Yên | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

5. Ai Bảo Tú Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

6. Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

7. Pháo Hỏa Hồ Tuyến – Khang Tư Thản Đinh Bá Tước | Lịch Sử Giá Không Sử Dụng Lịch

8. Hoàng Hôn Phân Giới – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

9. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

10. Huyền Giám Tiên Tộc – Quý Việt Nhân | Tiên Hiệp Tứ Chân Văn Minh

11. Cao Vũ Kỷ Nguyên – Phong Tiên | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

12. Đề Trọng Sinh Ái Thi Công Chức A – Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

13. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

14. Từ Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu Trường Sinh Bất Tử – Lục Nguyệt Thập Cửu | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

15. Ta Siêu Năng Lực Mỗi Tuần Đổi Mới – Nhất Phiến Tuyết Bính | Khinh Tiểu Thuyết Luyến Ái Nhật Thường

16. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

17. Xu Cát Tị Hung, Từ Thiên Sư Phủ Bắt Đầu – Bát Nguyệt Phi Ưng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

18. Thiên Tài Câu Lạc Bộ – Thành Thành Dữ Thiền | Khoa Huyễn Thời Không Xuyên Toa

19. Tấn Mạt Trường Kiếm – Cô Độc Mạch Khách | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

20. Từ Thủy Hầu Tử Bắt Đầu Thành Thần – Giáp Xác Nghĩa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

21. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng | hoàn thành

22. Văn Hào 1978 – Giảng Vọng Kính Đình | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

23. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tử Chân

24. Phổ La Chí Chủ – Sa Lạp Cổ Tư | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

25. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

26. Tiên Công Khai Vật – Cổ Chân Nhân | Tiên Hiệp Tứ Chân Văn Minh

27. Tiên Nhân Tiêu Thất Chi Hậu – Phong Hành Thủy Vân Gian | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

28. Vạn Giới Thủ Môn Nhân – Yên Hỏa Thành Thành | Khoa Huyễn Tinh Tế Văn Minh

29. Ta Có Một Cái Tu Tiên Thế Giới – Thuần Cửu Liên Bảo Đăng | Tiên Hiệp Tứ Chân Văn Minh

30. Cái Này Vua Màn Chỉ Ảnh Muốn Khảo Chứng – Giang Công Tử A Bảo | Đô Thị Ngôi Sao Trí

31. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoàng Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam Quốc

32. Không Cho Phép Không Thu Ta Nhân Tịch – Khả Liên Tịch Tĩnh | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

33.Trọng Khải Thần Thoại – Phượng Trào Hoàng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

34. Mãn Đường Hoa Thải – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

35. Lần Này Không Làm Luyện Luyện Gia – Kỵ Xa Đích Phong | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

36. Thiên Nhân Đồ Phổ – Ngộ Đạo Giả | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

37. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Trí

38. Ngự Thú Chi Vương – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

39. Ta Người Chơi Hùng Mãnh Quá – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

40. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok