Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 5 năm 2023

Táng Địa | | 2786

Bảng xếp hạng Thông tin

    Top 40 nguyệt phiếu Qidian tháng 5 năm 2023, được biên dịch bởi Tiên Hiệp Quán.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 5 năm 2023

 

1. Túc Mệnh Chi Hoàn – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

2. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

3. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

4. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

5. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

6. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

7. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

8. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

9. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

10. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

11. Quang Minh Bích Lũy – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

12. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

13. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

14. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

15. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

16. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK| Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

17. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

18. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

19. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

20. Đại Minh Quốc Sư – Tây Hồ Ngộ Vũ | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

21. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

22. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

23. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

24. Uyên Thiên Tôn – Phong Tiên | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

25. Để Ngươi Làm Binh Giới Nghiện Net, Ngươi Thành Sĩ Quan – Đặc Chủng Binh Ca | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

26. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

27. Tòng Quân Hỏa Thương Đến Chiến Tranh Chi Vương – Háo Tử Ái Cật Kê Thối | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

28. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

29. Tinh Hỏa – Cửu Nguyệt Tương | Khoa Huyễn Siêu Cấp Khoa Kỹ

30. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

31. Mỹ Mạn Thế Giới Lê Minh Quỹ Tích – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

32. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

33. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

34. Thần Bí Phục Tô – Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp Hiện Đại Tu Chân

35. 1980 Ta Văn Nghệ Thời Đại – Tọa Vọng Kính Đình | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

36. Từ Vũ Vương Phạt Trụ Bắt Đầu Thành Lập Ngàn Năm Thế Gia – Hoa Phi Hoa Nguyệt Dạ | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

37. Dưỡng Thành Hệ Nam Thần: Nghe Khuyên Về Sau, Ta Trở Thành Đỉnh Lưu – Xuẩn Xuẩn Phàm Ngu QD| Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

38.Nói Xong Chế Tác Nát Du Hí, Titan Vẫn Lạc Cái Quỷ Gì – Bố Lạc Phân Chiến Sĩ | Du Hí Du Hí Hệ Thống

39. Bắc Tống Xuyên Việt Chỉ Nam – Vương Tử Quân | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

40. Ta Quỷ Dị Nhân Sinh – Bạch Nhận Trảm Xuân Phong | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 2

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Dạ Ma Hoàng

chân mệnh Dạ Ma Hoàng

đọc cái này củng vui nhiiii...........

một năm trước

Thiên Tôn

thác cương Thiên Tôn

Một.......hai.........ba.........bốn

một năm trước

Hoang

hoa cái Hoang

Oă .... Chấm chấm ....chấm ......

một năm trước

Đạo Vô Tâm

tráng thọ Đạo Vô Tâm

đọc vui phết............................

một năm trước

ルオン 文 ヒエウ

phàm nhân ルオン 文 ヒエウ

Đọc này cung vui nhỉ 😂............................

một năm trước

Hiêntran

chân mệnh Hiêntran

Viết cho dài........................................

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok