C-5: Cao Võ: Vạn Lần Trả Về, Ta Quét Ngang Chư Thiên

TheFool | | 1699

Review Huyền huyễn Hệ thống Luyện công Xây dựng thế lực

C-5: Cao Võ: Vạn Lần Trả Về, Ta Quét Ngang Chư Thiên


Tên gốc: 高武:万倍返还,我横扫诸天

Tác giả: 绿豆粉 - Lục Đậu Phấn

Số chương: 301

Đã đọc: 300

Trạng thái: Continue

Thể Loại:

 • Cao võ
 • Chư thiên
 • Hệ thống (Phản Hoàn Hệ Thống)
  • Truyện thụ kinh nghiệm, đan dược, vũ khí,… sẽ được hoàn trả
  • Hoàn trả sẽ có bội số, cao nhất 1 vạn lần
 • Sảng văn

Tình cảm: ?

Số sao: íí

Cảnh giới:

 • Chuẩn võ giả
 • Nhất phẩm – Mài Da
 • Nhị phẩm
 • Tam phẩm – Tôi Cốt
 • Tứ phẩm
 • Ngũ phẩm – Ngũ Tạng Lục Phủ
 • Lục phẩm – Thông Kinh Khai Mạch
 • Thất phẩm – Tẩy Tủy Hoán Huyết
 • Bát phẩm
 • Cửu phẩm
 • Siêu phẩm - Phong hầu
 • Siêu phẩm - Phong vương
 • Thánh chủ
  • Nhất diệp à Cửu diệp
  • Cửu diệp: nhất chuyển à cửu chuyển
 • Thiên tôn
  • Tiểu thiên tôn
  • Thiên tôn
  • Đại thiên tôn
  • Chí tôn
 • Bán thần – Thánh Tôn
 • Chân Thần (1 Đạo + Thần hỏa)
 • Thiên Thần (9 Đạo + Thần vực)
 • Thần Vương
  • Bình thường (18 Đạo + Thần quốc sơ giai)
  • Đỉnh tiêm (27 Đạo + Thần quốc trung giai)
  • Cự đầu (49 Đạo + Thần quốc cao giai)
 • Thần Tôn
  • 81 Đạo + Thần giới
  • Nhất cấm: 360 Đạo
  • Nhị cấm: 720 Đạo
  • Tam cấm: 1080 Đạo
  • Siêu cấm: 1800 Đạo
 • Thần Đế (108 Đạo + Hợp đạo)
 • Thần Chủ - Đại năng giả (Nội vũ trụ)
 • Thánh
 • Đại Thánh
 • Thánh Vương
 • Chuẩn Đế
 • Đế Quân
 • Đại Đế
 • Thiên Đế
 • Chuẩn Hoàng
  • Sơ Khuy
  • Đại Thừa
  • Chưởng Nguyên
 • Hoàng – Bất Diệt Thần Tướng – Phàm Trần
 • Vĩnh Hằng Thiên Vương – Tâm Giới
 • Nửa bước Vô Lượng
  • Đại quân – phổ thông
  • Đại tôn – có 1 binh khí phù hợp
  • Tôn chủ - đỉnh điểm đại tôn
 • Vô Lượng

Quy tắc:

 • Thiên địa chi lực / Bản nguyên chi lực (7 à 9 phẩm)
 • Chân ý (Phong hầu)
 • Pháp Tắc Thần Tâm (Phong vương)
 • Pháp Tắc Kim Diệp (Thánh chủ)
 • Quy Tắc (Thiên Tôn)
 • Đạo (Thần)

Vũ khí:

 • Đạo binh
 • Thiên binh
 • Thánh binh
 • Thánh vương binh
 • Chuẩn đế binh
 • Đế binh
 • Hoàng binh – Chí cao binh khí
 • Vĩnh hằng binh khí

Nội dung:

Cao võ thời đại, võ giả ngang ngược.

Từ Thanh thức tỉnh trả về hệ thống, công pháp, đan dược, binh khí, cao nhất vạn lần trả về!

Đinh......

Túc chủ tặng cho học sinh Khí Huyết Đan một bình, phát động gấp trăm lần bạo kích, thu được cực phẩm Khí Huyết Đan một bình

Đinh......

Túc chủ truyền thụ học sinh cơ sở Đoán Thể Quyết, phát động vạn lần bạo kích, thu được bất hủ Kim Thân Quyết một bộ

Đinh......

Túc chủ truyền thụ học sinh Hổ Bào quyền, phát động vạn lần bạo kích, thu được Thiên Đế quyền một bộ

......

 

Tác giả: TheFool

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 1
 • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok