Cảnh giới trong Ta Hắc Ám Cấm Chủ, Táng Diệt Vạn Cổ Chư Thiên

Lâm Bắc Phàm | | 1053

Review Huyền huyễn Hệ thống Vô địch

~ Main: Quân Vô Đạo.

~ Hack: Chân Ngã Hệ Thống (do đời thứ nhất của main tạo ra)

+ Chân Ngã Vĩnh Hằng Cấm Điển, Chiến Thiên Cấm Điển, Cửu U Vãng Sinh Chu (ở tầng cao nhất của thuyền có chứa thể xác đời thứ nhất của main còn sót lại một tia ý thức, sẽ chỉ ra tay mỗi khi main lâm vào tình huống chắc chắn phải chết)

+ Bá Thần Quyết, Thập Phương Câu Diệt,...

~ Tu vi: Không xác định.

+ Lý do không xác định là vì main dung hợp với đời thứ nhất thân nên không nêu rõ cảnh giới.

~ Xưng hào: Cửu U Hỗn Độn Chúa Tể (đời thứ nhất thân).

~ Thế lực: Cửu U.

~ Thuộc hạ: 100 vạn Tu La quân đoàn, 108 Tu La Vương chi đoàn, 72 Ác Sát, 36 Hung Thần.

~ Cảnh giới: Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh phong - Viên mãn.

+ Thoát Phàm Bát Cảnh:

1. Đoán Thể Cảnh.

2. Khai Mạch Cảnh.

3. Thông Khiếu Cảnh.

4. Hồn Cung Cảnh.

5. Tụ Linh Cảnh.

6. Niết Bàn Cảnh.

7. Ngưng Đan Cảnh.

8. Hồn Anh Cảnh.

 

+ Hóa Thần Tam Cảnh:

1. Thần Thể Cảnh.

2. Thần Lực Cảnh.

3. Thần Hồn Cảnh.

 

+ Độ Kiếp:

1 Kiếp Nhân Thần Cảnh.

2 Kiếp Hư Thần Cảnh.

3 Kiếp Chân Thần Cảnh.

 

+ Thần Vương Cảnh.

+ Đạp Thiên Cảnh.

+ Đại Năng Cảnh.

 

+ Bất Hủ Ngũ Cảnh:

1. Bán Thánh Cảnh.

2. Thánh Nhân Cảnh.

3. Đại Thánh Cảnh.

4. Thánh Vương Cảnh.

5. Thánh Tổ Cảnh.

 

+ Vạn Cổ Tam Cảnh:

1. Chí Tôn Cảnh.

2. Chuẩn Đế Cảnh.

3. Đại Đế Cảnh.

 

+ Vĩnh Hằng Tứ Cảnh:

1. Tiên Nhân Cảnh.

2. Chân Tiên Cảnh.

3. Thiên Vương Cảnh.

4. Thiên Đế Cảnh.

 

By Lâm Bắc Phàm 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok