Chân Võ Đỉnh Phong: Nhiếp Phong

Quan Đạo Giả | | 1345

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Nhẹ nhõm Vương triều tranh bá Dị thuật siêu năng Luyện công Trọng sinh

Nhiếp Phong,nhân vật chính trong phim hoạt hình mạng《 Chân Võ Đỉnh Phong 》 


Tổng Quan Nhân Vật


Tên: Nhiếp Phong

Tên Tiếng Trung: 聂枫

Bí danh: Chân Dương Kiếm Chủ

Phối âm: Lưu Tam Mộc 

Giới tính: Nam

Xuất hiện: Loạt phim hoạt hình "Chân Võ đỉnh phong"


Nhân Vật Kinh Lịch


Nhiếp Phong thân mang Chân Dương chi thể, xuất thân bình thường, số phận nghiệt ngã, nhiều lần bị áp bức và tính toán, bị 8 vị Võ Vương của 8 đạ

tông môn liên thủ ép tới đường cùng, nhảy xuống Tuyệt Thiên Nhai. Cuối cùng, Nhiếp Phong trọng sinh về lúc thiếu niên 17 tuổi, kiếp này tuy xuất thân

bình thường nhưng mang trong người tuyệt học võ công vì thế hắn thăng cấp nhanh chóng, bù đắp lại những tiếc nuối kiếp trước, những kẻ thù kiếp

trước, kiếp này tất sẽ chôn vùi.


Thân Phận


 • Thanh Hà Loan Nhiếp Gia Thiếu Chủ
 • Hạo Thiên Tông Dược Vương Phong đệ tử
 • Tử Dương Tông đệ tử (kiếp trước), 
 • Chân Dương Kiếm Chủ
 • Thần Vực Chân Võ Thần Vương ( Tiêu Chân Võ ) chuyển thế
 • Kim Long Đảo Đan Dược Các đệ tử thân truyền

Nhân Vật Cảnh Giới, Thể Chất và Công Pháp


 1. Cảnh giới: Thánh Thai cảnh Lục Trọng ( tập 119 )
 2. Thể chất: Chân Dương Chi Thể ( Hỏa thuộc tính đứng đầu nhất thể chất, Tử Dương Tông khai tông tổ sư cũng là Chân Dương Chi Thể, nhưng cần tu hành Hỏa thuộc tính đứng đầu công pháp, nếu không liền sẽ bị Chân Dương chi thể nóng độc phản phệ. Thể chất này trời sinh có thể tại Võ Đạo cùng Đan Đạo đi ra thành tựu bất phàm, cùng Thái Âm Chi Thể, Hỏa Linh Đạo Thể chờ thể chất song tu, tu vi làm ít công to.)
 3. Công Pháp:
 • Liệt Dương Chân Hỏa quyết: Tử Dương Tông Trấn tông công pháp, cũng là Cửu Vực Đại Lục đứng đầu nhất Hỏa thuộc tính công pháp, chính là Tử Dương Tông khai tông tổ sư sáng tạo.
 • Huyền Hỏa Chân Điển: Hạo Thiên Tông Dược Vương Phong siêu phàm công pháp, cũng là công pháp đỉnh tiêm thích hợp tu hành Đan Đạo Hỏa thuộc tính công pháp.
 • Dược Vương Đan Kinh: Hạo Thiên Tông Dược Vương Phong Đan Đạo công pháp, cũng là Cửu Vực Đại Lục đệ nhất thần y Hoàng Cảnh Xuyên một đời tâm huyết.
 • Cửu Long Thần Hỏa Quyết: Một trong những công pháp Hỏa thuộc tính bá đạo nhất tại Thần Vực, tu hành đến cực hạn, có thể tại thể nội tu luyện ra chín đạo thần hỏa Viêm Long, càng có thể phối hợp Thần Hỏa Châu thi triển bí pháp Viêm Long Cửu Biến vượt cấp trảm thần, cùng Tử Diễm Thần Hỏa Quyết cùng nhau tu hành Thần Hỏa Chân Nguyên có thể tiến thêm một bước.
 • Đan Thần Y Thư: Thần Vực Đan Đạo công pháp, nội bộ bao hàm đại lượng đan phương những đan dược sau khi thành thánh, càng có thần đan luyện dược chi pháp.

Võ Công và Vũ Khí


I/ Võ Công

1. Chân Dương Kiếm Quyết: Nhiếp Phong kiếp trước dung hợp nhiều loại Kiếm Đạo công pháp sáng tạo mà ra, phối hợp Chân Dương chi thể có

thể vượt cấp một trận chiến.

Chiêu thức: 

 • Tà Dương Lạc Nhật
 • Tử Dương Diệu Thiên
 • Liệt Dương Chử Hải
 • Chân Dương Phần Thế
 • Tam Dương Chước Thánh

2. Viêm Long Cửu Biến: Thần Hỏa Châu bí pháp, Cửu Long Thần Hỏa Quyết nhất mạch tương thừa võ công, có thể vượt cấp trảm thần.

Chiêu thức: 

 • Thôn nguyệt
 • Trục nhật

3. Thần Viêm Tráo: Cửu Long thần hỏa quyết phòng ngự võ công.

4. Viêm Hỏa Dương Dương: Bá đạo Hỏa thuộc tính võ công, có thể trong nháy mắt đề cao cảnh giới chiến lực, được Phi Long Sơn tặng cho.

5. Tâm Kiếm: Thần hồn công phạt pháp, lấy lực lượng thần hồn ngưng tụ kiếm.

6. Lôi Đình Vạn Quân: Cửu Tiêu Long giác sở ngộ Yêu tộc lôi pháp.

7. Hạo Thiên Kiếm Điển: Hạo Thiên Tông khai tông tổ sư Hạo Thiên sáng tạo, Hạo Thiên Tông Trấn tông công pháp, chia thành Chân Nguyên Thiên,

Tố Hồn Thiên, Chân Linh Thiên, vốn là Hạo gia tử tôn mới có thể tu hành, cuối cùng bị Nhiếp Phong đoạt được, khai sáng càng mạnh hơn Chân Dương

Kiếm Quyết.

Chiêu thức: 

 • Chân Nguyên Thiên Tử Điện Phi Hồng
 • Khí Mãn Càn Khôn
 • Đại Nhật Hoàng Hoàng
 • Tố Hồn Thiên Kiếm Phá Thương Khung
 • Kiếm Nhận Phong Bạo
 • Chân Linh Thiên Hạo Nhật Lưu Quang
 • Toái Nguyệt Trầm Tinh
 • Hủy Thiên Diệt Địa

8. Thánh Ý Cực Quang: Hạo thiên cung Thánh Đạo kiếm pháp.

9. Phần Thiên Kiếm Lục: Tử Dương Tông khai tông tổ sư sáng tạo, Tử Dương Tông Trấn Tông kiếm pháp, uy lực không thua Hạo Thiên Kiếm Điển.

Chiêu thức: 

 • Hỏa Ảnh Lưu Quang
 • Phần Thiên Nhất Kiếm
 • Hỏa Luyện Thương Khung
 • Phần Thiên Tuyệt Địa

10. Vạn Kiếm Cương Khí: Vạn Kiếm Tông khai tông tổ sư sáng tạo, Vạn Kiếm Tông Trấn tông kiếm pháp.

11. Tử Dương Hóa Cực Thủ: Tử Dương Tông khai tông tổ sư sáng tạo, Tử Dương Tông Trấn Tông võ công, càng có thể dùng tại Y Đạo tu hành.

12. Đại Nhật Phần Thiên Chưởng: Tử Dương Tông khai tông tổ sư sáng tạo, Tử Dương Tông Trấn Tông chưởng pháp.

13. Liệt Dương Chân Hỏa kiếm pháp: Liệt Dương Chân Hỏa quyết nguyên bộ kiếm pháp nhập môn.

14. Huyền Hỏa Kiếm Pháp: Hạo Thiên Tông kiếm pháp, huyền hỏa chân điển nguyên bộ kiếm pháp.

Chiêu thức: 

 • Phong Hỏa Liên Thiên
 • Cách Ngạn Quan Hỏa

15. Lăng Không Kiếm Pháp: Hạo Thiên Tông kiếm pháp.

16. Kinh Phong Thập Tam Kiếm: Nhiếp Gia Phàm Tục kiếm pháp.

Chiêu thức: 

 • Kinh Phong Nhất Kiếm
 • Quyển Phong Thức

17. Phi Hoa Chưởng: Nhiếp Gia Phàm Tục chưởng pháp.

18. Lạc Thạch Quyền: Nhiếp Gia Phàm Tục quyền pháp.

II/ Vũ Khí

1. Sơn Nhạc Kiếm

2. Thần Hỏa Châu

3. Tử Dương Kính

4. Vạn Kiếm Hạp

5. Hạo Thiên Kiếm

6. Phần Tiêu Kiếm


Vật Sở Hữu


1. Diễm Dương Ngọc: Hỏa Sơn đảo thiên tài địa bảo.

2. Phượng Viêm Ngọc: Viêm Hoang vực thiên tài địa bảo.

3. Phượng Huyết Tinh Viêm: Viêm Hoang vực thánh vật, có thể dùng Hỏa thuộc tính thể chất hoặc công pháp ôn dưỡng, vượt cấp giết địch. Cũng là

luyện đan tuyệt hảo hỏa diễm.

4. Viêm Hoang phù: Viêm Hoang vực thánh vật, có thể truyền tống đến Cửu Long Ngọc Bích truyền thừa võ học.

5. Chân Vũ Thần Lệnh: Chân Vũ Thần vương lệnh bài, tổng cộng có chín cái, trong đó 2 cái có thể dùng làm thần khí

6. Hạo Thiên Lệnh: Hạo Thiên Tông Thánh Binh. Đã ở Tu La thành cầm cố.

7. Thiên Niên Huyền Băng Tinh Hoa: Có thể dùng tại luyện ra thích hợp Thái Âm Chi Thể bảo đan.

8. Cửu Long Kiếm Hạp: Bên trong có Tiên Thiên Kiếm Ý, Thần Vực chí bảo.

9. Luân Hồi Ấn: Chân Vũ Thần Vương thần ấn, ẩn chứa thời không chi lực cùng Chân Vũ Thần vương một đời ký ức.

10. Thuần Thú Túi: Có thể bồi dưỡng thuần phục Huyết Thú, Phong Lôi Lôi tặng cho.

11. Cửu Tiêu Long Giác: Phi Long Sơn tiên tổ chi vật, sẽ tại thời điểm đặc biệt phát huy kỳ hiệu.

12. Tiên Phủ: Thần Vực tiểu thế giới, bên trong có Bảo Dược, Thần khí, bí tịch vân vân, đã mở ra linh Đan Các, Dục Linh đài.

13. Nhất Diệp Chu: Phi hành pháp khí.

14. Thiên hỏa: Thần Vực chí bảo, đã bị Thần Hỏa Châu phong ấn.

15. Kim Long Lệnh: Kim Long đảo chí cao lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp đảo chủ đích thân tới.


Quan Hệ Nhân Mạch


Thân Nhân:

 1.  Phụ Thân: Nhiếp Thiên Hồng
 2.  Nhị Thúc: Nhiếp Thiên Trạch
 3.  Tam Thúc: Nhiếp Thiên Dương
 4.  Đường huynh: Nhiếp Vân
 5.  Đường muội: Nhiếp Nhu

Thê Tử: Nhan Nhược Băng ( Băng Thần Y Tiên )

Sư Phụ:

 1.  Hoàng Cảnh Xuyên
 2.  Lam Hóa Dương ( Kiếp trước )
 3.  Huyền Chân

Hồng Nhân Tri Kỷ:

 1.  Lam Vũ Yên
 2.  Cung Vũ Dao

Bằng Hữu:

 1.  Mạnh Tiểu Diệp
 2.  Mạnh Như Ngọc
 3.  Hoàng Triết Ngạn
 4.  Kiếm Lăng Phong
 5.  Cơ Tuyết Yên
 6.  Phương Mãn
 7.  Khiếu Thiên Ngạo
 8.  Ngao Huyền
 9.  Ngao Mãng
 10.  Ngao Thanh 
 11.  Ngao Trảm
 12.  Ngao Trúc
 13.  Tông Lịch
 14.  Quái Thương
 15.  Tiểu Cửu - Khí linh Cửu Long Kiếm Hạp
 16.  Phong Lôi Lôi
 17.  Liễu Chí Dao
 18.  Thẩm Nguyệt
 19.  Bằng Du Chi
 20.  Tiêu Thần

Đối Thủ:

 1.  Hạo Thiên Vực
 2.  Giản Phi Tinh
 3.  Thanh Hà Bang
 4.  Thành Gia
 5.  Khấu Gia
 6.  Tư Gia
 7.  Hạo Thiên Cung
 8.  Hồng Tinh Chu
 9.  Nguyên Thần
 10.  Lang Diệt

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok