Chế Tạo Vô Thượng Tiên Môn Bắt Đầu Ba Ngàn Kim Đan Khách sơ lược

Lâm Bắc Phàm | | 1810

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống Triệu hoán Vô địch

Xuyên qua Thiên Huyền Đại Lục, Trương Diệp trở thành bất nhập lưu tông môn tông chủ.

Ngay tại hắn chuẩn bị nằm Bình Độ qua quãng đời còn lại thời điểm, mạnh nhất tông môn hệ thống mở ra.

Bắt đầu triệu hoán ba ngàn áo trắng Kim Đan khách thủ hộ tông môn!

Mỗi ngày một lần ngày đánh dấu cơ hội, liền có thể thu hoạch được ban thưởng.

Mỗi tháng một lần nguyệt đánh dấu cơ hội, có thể đạt được một lần triệu hoán cường giả cơ hội.

Mỗi thu một vị thiên phú tuyệt luân đệ tử liền có thể thu hoạch được tu vi trả về.

Thế là một cái vô địch tông môn như vậy xuất hiện!

 

 

~ Main: Trương Diệp/ Lâm Diệp.

~ Hack: Mạnh Nhất Tông Môn Hệ Thống.

+ Tân thủ gói quà lớn: Tông môn thủ hộ giả triệu hoán lệnh một viên, Vô Thượng Tiên Quyết —— Hỗn Nguyên Bảo Lục, Sơ cấp tông môn kiến trúc khiến ×1, Tông môn thủ hộ (chú thích: Phàm là tông môn sở tại địa, túc chủ đều không địch).

+ Hệ thống công năng như sau:

1. Công năng một: Túc chủ có thể thông qua hệ thống đánh dấu, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được ban thưởng!

2. Công năng hai: Túc chủ mỗi tháng có thể thông qua hệ thống triệu hoán tông môn thủ hộ giả giáng lâm!

3. Công năng ba: Túc chủ có thể thông qua thu đồ, phàm là hệ thống tán thành người, liền có thể thu hoạch được tu vi trả về.

4. Nhiệm vụ, Lựa chọn, Ẩn Dấu Tu Vi, 

 

 

~ Tông môn: Thiên Huyền Tông.

I. Tông chủ: Trương Diệp.

+ Đệ tử thân truyền: Mộc Thanh Tuyết, Cửu Linh, Long Hạo, Hàn Thiên, Lục Ninh, ...

II. Triệu hoán: 3000 Kim Đan khách, 5 Tiên Nhân (La Phong, Dao Cơ, Bắc Phong, Nguỵ Liệt, Lục Hoa), 500 Hoá Thần, 1200 Hắc Ảnh Vệ Đại Thừa, 9 Chân Tiên (Vĩ Minh, Mạc Tiếu Ngôn, Đường Nhất Sơn, Dương Thanh Phong, Vương Đình, Phong Tuyệt Tử, Đồ Thiên, Yêu Nguyệt, Tô Minh Ngọc), Phong Xuy Tuyết (Cường giả có thể giết Thánh), 10000 Thiên Vệ Quân Hợp Đạo, ... 20 (Lý Phi, Khương Đào, Tạ Tốn, Mộ Dung Thanh Phong, Lý Thái Thanh, ), Viêm Tôn, ...

III. Kiến trúc:

1. Đăng Thiên Thê: Có được 999 tầng cầu thang, nhưng khảo thí tư chất một người tu luyện, leo lên cầu thang càng cao đại biểu thiên phú càng tốt.

+ 100 tầng: Trúc Cơ.

+ 200 tầng: Kim Đan.

+ 300 tầng: Nguyên Anh.

+ tầng: Hoá Thần.

+ tầng: Hợp Đạo.

+ tầng: Đại Thừa.

+ 900 tầng: Độ Kiếp.

2. Tàng Thư Các:

+ Các chủ: Quách Nham Minh (Vô Địch tại Tàng Thư Các bên trong).

(Tàng Thư Các: mỗi ba ngày liền sẽ ngẫu nhiên tự động xuất hiện một bản đẳng cấp không đồng nhất công pháp bí tịch).

3. Thiên Đan Các: 

+ Các chủ: Viêm Vô Đạo (Vô Địch tại Thiên Đan Các bên trong)

("Thiên Đan Các, ở trong chứa Tiên giai luyện đan sư một vị, Tiên giai lò luyện đan một tòa, Tiên giai đan hỏa —— Bất Diệt Thiên Hỏa Đạo Vận, đan đạo Tiên giai pháp trận ×1. . .")

4. Thiên Các: "Thiên Các vì Tiên giai pháp khí, có được xuyên toa không gian lực lượng, đồng thời tự mang phòng hộ pháp trận, có thể chống đỡ ngự Tiên giai cường giả công kích."

5. Tiên Linh Viên: Tiên linh vườn, tông môn kiến trúc một trong, nhưng sản xuất đại lượng thiên tài địa bảo, có nhất định xác suất xuất hiện Tiên giai linh dược.

6. Thiên Địa Long Mạch:

7. Thiên Ngục Tháp: 3 vị

+ Thiên Ngục Tháp, có thể trấn áp thế gian hết thảy tồn tại.

8. Thí Luyện Tháp:

+ Thí Luyện Tháp, tổng cộng có được tầng mười tám, mỗi thông qua một tầng, đều có thể thu hoạch được ban thưởng.

9. Luyện Khí Các:

IV. Đệ tử tông môn: Ngoại Môn, Nội Môn, Thiên Các, Chấp Sự Đoàn, Ám Ảnh Vệ, Thiên Vệ Quân, Địa Các, ...

V. Hộ tông đại trận: Cửu Long Thăng Thiên Trận, ...

VI. Khác: Thiên Huyền Thương Hội, Phong Lăng Tông, ...

 

 

~ Sư phụ: Diệp Thiên Minh.

~ Thân phận: Thiên Huyền Tông tông chủ, Cửu Thiên Thập Địa Vô Thượng Thiên Tôn, ...

~ Công pháp: Hỗn Nguyên Bảo Lục, Thiên Hàn Cửu Thiên Quyết, Cửu Viêm Thiên Phượng Quyết, Thiên Long Bảo Điển, Thiên Địa Đạo Pháp, Cửu Chuyển Thiên Huyền Quyết, Tru Tiên Kiếm Quyết, ... (Công pháp phân thân), ...

~ Thần thông: Tịch Diệt Chỉ, ...

~ Pháp bảo: Vấn Tâm Kính, U Minh Thiên Khuyết, Giới Vực Chi Bàn, Giới Vực Chi Môn, ...

 

~ Cảnh giới:

I. Tu vi:

Hạ Giới:

1. Luyện Khí: 

+ Nhất Trọng -> Thập Tam Trọng.

+ Hỗn Nguyên Bảo Lục: Thập Tứ Trọng -> Cửu Thập Cửu Trọng.

2. Trúc Cơ:

3. Kim Đan: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ -> Đại Viên Mãn 

4. Nguyên Anh: 

5. Hoá Thần:

6. Hợp Đạo:

7. Đại Thừa:

8. Độ Kiếp:

+ Lục Địa Tiên: Độ Kiếp thất bại 

 

Tiên Giới:

I. Phàm Giai: Luyện Khí -> Độ Kiếp.

II. Tiên Giai: Chân Tiên 

1. Địa Tiên.

2. Thiên Tiên.

3. Kim Tiên (Thiên Quân).

4. Đại La.

5. Bán Thánh.

6. Á Thánh.

7. Thánh Nhân.

II. Linh thạch/ Linh căn: Hạ phẩm -> Trung phẩm -> Thượng phẩm -> Cực phẩm.

 

Đánh giá: Sảng văn nào tàn, trang bức tiết tấu nhanh.

 

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok