Cửu Âm Chân Kinh: Hình Thiên Thành nội công 4 Quy Nhất Khí Công

Táng Địa | | 1263

Tin tức Trò chơi Tống võ

    Thông tin về nội công 4 Quy Nhất Khí Công của phái Hình Thiên Thành trong game Cửu Âm Chân Kinh.

    Môn công pháp này, tương truyền bắt nguồn từ thời đại Tây Chu, được sáng tạo bởi Chu Công Đán, ở thời kỳ tam quốc được Ngụy Võ hoàn thiện phát triển, phân chia thành chín tầng cảnh giới:

    — Tầng một thiếu niên lập chí,

    — Tầng hai cung canh đồng ruộng,

    —  Tầng ba tu võ tề thân,

    — Tầng bốn hiếu cảm động trời,

    — Tầng năm cử binh trừ ác,

    — Tầng sáu kỳ mệnh duy tân,

    —  Tầng bảy Vũ Vương phạt Trụ,

    — Tầng tám chu lễ định chế,

    — Tầng chín thiên hạ quy tâm.

    Từ xưa đến nay, chỉ có Ngụy võ luyện tới đại thành.

 

Cửu Âm Chân Kinh: Hình Thiên Thành nội công 4 Quy Nhất Khí Công

 

— Môn phái: Hình Thiên Thành

— Thuộc tính: Dương Cương

— Nộ khí tối đa: 120

 

Công lực 49 tầng
Nội công điểm số 90( Kinh Thế Hãi Tục )
Lực cánh tay +84
Thân pháp +58
Nội tức +146
Cương khí +131
Thể phách +58
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực cánh tay +126
Thân pháp +87
Nội tức +219
Cương khí +196
Thể phách +87
Vận hành kích hoạt Khí huyết cực hạn +5430
Nội lực cực hạn +1610
Đỡ đòn cực hạn +6780
Nội công phòng ngự +140
Dương, Cương thuộc tính chiêu thức tạo thành tổn thương đề cao 20%
Thái Cực thuộc tính chiêu thức tạo thành tổn thương đề cao 16%
Nội công đặc hiệu Khí vận đan điền, bị địch nhân công kích có tỉ lệ 20% bản thân nhận được "Tiên Thiên Nguyên Khí" , hấp thụ đại bộ phận kình đạo của địch nhân 10 lần công kích, duy trì 30 giây.
Nguyên Khí Tán Loạn: Khi nguyên khí bị đánh tan, địch nhân trong phạm vi 5m nhận hiệu ứng "Mù": Tỉ lệ chính xác giảm 90% trong 3 giây, đồng thời tạo thành nhất định tổn thương cùng giảm tốc.
Ngưng Vận Thính Tức: Khi nguyên khí không bị đánh tan, 5 lần xuất chiêu kế tiếp của bản thân tiêu hao nội lực giảm bớt 80%.
Nhất Tâm Đồng Quy: Khi nguyên khí bị đánh tan, địch nhân bên ngoài 5m công kích và địch nhân bên trong 5m chưa chống đỡ sẽ bị định thân 1 giây.
  Tổng tu vi đột phá cần 25273000

 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok