Đánh giá chi tiết Đồ đệ của ta đều là trùm phản diện (Có spoiler)

Trúc Cơ Sơ Kỳ | | 6650

Review Huyền huyễn Hệ thống

ĐỒ ĐỆ CỦA TA ĐỀU LÀ TRÙM PHẢN DIỆN

TÁC GIẢ: Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

Chương: 1717 (full)

Thể loại: Hệ thống, luyện cấp

-------------

Sơ lượt nhân vật:

-  Nhân vật chính: Lục Châu (sang dị giới với tên Cơ Thiên Đạo, bình thường là Cơ Lão Ma) (chuyển sinh từ trái đất sang) mới sang dị giới thọ mệnh còn 3 ngày, tích góp từ từ để mạnh lên. Hệ thống điểm công đức: kiếm được qua điều giáo đồ đề, giết địch, được người cúng bái.

-  Truyện không có nữ chính

Main có 10 đồ đệ: 

1.  Vu Chính Hải (vũ khí: Bích Ngọc Đao (hoang cấp)): Vũ khí chia thành các cấp: Thiên địa huyền hoàng,  Vũ(hằng) trụ(hợp) hồng hoang. Lúc đầu là nhân vật phản diện, phản bội sư môn thành lập U minh phái hoành hành Đại Viêm quốc, sau này khoảng 800chap thì quy phục Lục Châu trở về Ma thiên các (lãnh địa, trụ sở của main), vũ khí Bích ngọc đao lúc đầu là thiên cấp, sau này main dùng hệ thống nâng lên hoang cấp. Cảnh giới đến cuối truyện là Chân Nhân (Cảnh giới sẽ nói rõ ở dưới). Sau này được main truyền cho skill: Thủy Long Ngầm (tuyệt cấp). Tọa kỵ Bệ Ngạn

2. Ngu Thượng Nhung (Vũ khí: Trường sinh kiếm Hồng cấp): Được đánh giá là đồ đệ mạnh nhất của Lục Châu (Mạnh hơn 1 bật so với Vu Chính Hải): Tu vi là người đầu tiên Trảm liên để đột phát Bát diệp, nên sau này không thể mở Mệnh Cung để nhập Mệnh cách chi tâm, không thể bước vào cảnh giới Thiên giới lượng quanh, mà đi theo con đường khai diệp, Thập diệp lên thập nhất diệp, thập nhị diệp, thập tam diệp (mỗi diệp ứng với 1 mệnh quan tức 6 mệnh cách). Trường sinh kiếm có tác dụng bổ sung sinh mệnh (thọ mệnh) cho nv nên rất quan trọng với NTN là nv đầu tiên được main tin tưởng ban cho tọa kỵ Cát lượng(có khả năng bổ sung thọ mệnh) vì NTN là tộc người có tuổi thọ rất ngắn nên nếu không được bổ sung thọ mệnh thường xuyên là die ngay, sau này được main cho mệnh cách chi tâm và thảo dược thì chữa được cái này. Sau này được main truyền cho skill: Định Phong Ba (chiêu này main có 2 lần thi triển 1 ở ma thiên các 1 khi đánh với Tần đế thanh liên, cả 2 lần này đều rất dữ dội, NTN tập luyện thức tỉnh lên Vô kiếm đại đạo (binh kiếm, chư hầu kiếm, thiên tử kiếm, vô kiếm chi đạo) tức trong không khí cũng có thể ngưng thành kiếm đạo gần như trong kiếm đạo không có địch thủ.

3. Đoan Mộc Sinh (Vũ khí: Bá Vương Thương hoang cấp): Đầu truyện (400 chap đầu) nv này khá được nhắc đến nhiều sau này phai mờ dần. Tu vi: Chân Nhân cảnh (sau này được Lục ngô(thú hoàng ban cho tu vi) sau này thành tọa kỵ.

4. Minh Thế Nhân (Vũ khí: Ly Biệt Câu Hoang cấp): Chân chạy vặt chân chính của main, khoảng 600-700 chap đầu xuất hiện rất nhiều, được main xem trọng ban cho tọa kỵ Cùng Kỳ sau này tung hoành thiên hạ, tu vi bỏ trốn trôm cướp là vô địch, chủ yếu là khinh công, sức mạnh tổng thể thì thua 3 người phía trên. Tu vi: Chân Nhân. Thân thế của nhân vật này khá là hấp dẫn, ae nên đọc để biết nhé. Tác giả có 1 đoạn time skip cho nv này khá kinh chỉ ngủ thôi là tu vi tăng cực nhanh để đuổi kịp mấy nv khác kkk.

5,6. Chiêu nguyệt, Diệp Thiên Tâm(Vũ khí đa tình hoàn Hoang cấp) tọa kỵ Thừa Hoàng(vương cấp thú sau này tấn thăng Hoàng cấp): Đầu truyện được nhắc đến như là phản đồ, không tại Ma thiên các, sau này quy thuận 1 người cai quản trong cung như Đế ở đại Viêm(kim liên) 1 người là Tháp chủ Bạch tháp tầm 1k chương về sau gần như k còn nhắc đến 2 nv này(sau khi xuất sư). Tu vi Thiên giới lượng quanh, 2 mệnh quan (tương đương thập nhị diệp).

7. Tư Vô Nhai (Vũ khí: Khổng Tước Linh Hoang cấp): Được ví như Gia Cát Lượng của Main, thần cơ diệu toán bày cho main rất nhiều chiến sách, mưu lược. Lúc đầu phản bội sư môn, sau này (tầm 800 chap) quy phục thành cánh tay đắt lực của main, gần như gặp vấn đề nên đánh hay nên lui main đều hỏi TVN, sau này thành người trấn giữ Ma Thiên Các, hiệu triệu thiên hạ. Tu vi thiên giới lượng quanh khoảng 3-4 mệnh cách (vì sau này tác giả không nhắc đến tu vi của nv này nữa chỉ nói là ở thập diệp nhưng thực lực thì có thể đánh với mệnh cách cảnh). Tọa kỵ Anh chiêu. Có đoạn vì cứu Giang Ái Kiếm mà chết, đoạn này cảm nên ae đọc để thấu nhé!

8. Chư Hồng Cộng (vũ khí quyền sáo Hoang cấp): Được xem như là phần mềm treo máy farm điểm của main ngoài ra làm bao cát cho mấy nv khác luyện tay còn lại k có gì nhắc đến nhiều. Tọa kỵ Đương khang(heo). Tu vi thập nhất diệp

9. Diên nhi (Vũ khí Phạn liên băng(dải lụa) Hoang cấp) Tọa kỵ thánh thú phượng hoàng non (trên hoàng thú là thánh thú): Lúc đầu đi theo main để bảo vệ main làm nv, sau này y như bình phong đi theo cho vui (tầm 800 chap trở lên) và thường không giúp được gì nhiều cho main, thiên phú khá là kinh, đột phá tu vi liên tục, 15 tuổi đã bách kiếp động minh, 20 tuổi đã thiên giới lượng quanh, 25t đã 2 mệnh quan (những nhân vật khác thiên tài thì thiên giới lượng quanh cần 60 năm, đạp vào 2 mệnh quan(12 mệnh cách) thì phải 300 năm thậm chí như Vu chính hải, ngu thượng nhung vì kẹt ở bát diệp lâu nên mất gần nghìn năm. Tính cách trẻ con, sợ đau, đa phần sau này khá vô dụng không như Vu chính hải hay ngu thượng nhung theo main chính chiến hay lão tứ chạy việc hay quân sư Tư vô nhai.

10. Hải Hoa(Loa): Thập đồ đệ này sau này khoảng 700 chap main mới thu, lúc đầu chỉ có 9 người, nv này chuyên về âm thuật được main ban cho vũ khí là cây đàn (Huyền cầm Hoang cấp) Có thể nói chuyện với thú sủng, tọa kỵ, yêu thú... Tu vi thiên giới lượng quanh.

11. Cùng 1 số nhân vật nền khác không đáng nhắc đến :))

*Note: kể từ chap 1k5 trở đi cảnh giới của nhân vật biến nhiều tác giả cũng không nhắc rõ cảnh giới của từng nhân vật nữa, chủ yếu nói đến main đi đánh với đại đạo thánh hoặc là chí tôn còn đồ đệ đi theo để loot bảo vật là chính.

---------

1 số tạp cũng như vũ khí main thường dùng nhất:

-  Trí mệnh nhất kích: Dùng cực kỳ nhiều giá càng mua càng tăng là át chủ bài của main, lúc đầu có thể giết luôn địch, sau này lấy đi mệnh cách, bản cường hóa có thể giết được mệnh cấp số lượng nhất định (vì sau này tu vi cao dùng cái này chỉ là bị trọng thương chứ k chết)

-   Hàng cách tạp: Lấy thẳng mệnh cách của địch khiến địch không thể phục hồi (bình thường 1 người mất đi 1 mệnh cách có thể theo thời gian hồi phục tu vi lại được)

-   Đỉnh phong thể nghiệm tạp và thiên tướng tạp(sử dụng lam liên năng lực hệ thống): 2 thẻ này là 2 bug của truyện tung hoành thiên hạ vô địch thủ, không giới hạn mana, đánh đến khi nào k còn sinh linh mới thôi. Có đoạn main dùng 1 thẻ đỉnh phong tạp càn quét cả 1 phái, sau đó còn 3 phút thời gian lúc đó main mới thập diệp đã đủ sức đuổi theo thiên giới lượng quanh 5 mệnh cách, để cao thủ lúc đó phải nói "Ngươi là người thập diệp mạnh nhất mà ta từng gặp"; Thiên tướng thẻ sử dụng lam liên năng lực 1 chiêu giết 13 mệnh cách (nhưng chỉ lấy đi 3 mệnh cách) và giết 1 người 11 mệnh cách, 1 chiêu hạ toàn bộ quảng trường hơn trăm người xuống 1 mệnh cách trong 10s, hủy hoại đại trận hợp cấp (lúc đó main mới 6 mệnh cách).

-   Lôi cương tạp (cũng như những tạp khác sau này sẽ có bản cường hóa lôi cương tạp và siêu cấp cường hóa lôi cương tạp): Chủ yếu được main dùng để làm màu hù dọa mấy cao thủ nghĩ main đánh k lại mình (nhưng thật nếu dùng tu vi của main thì đánh không lại, chủ yếu nhờ hệ thống). Từ khi main đột phá đại chân nhân cảnh giới thì chủ yếu sẽ dùng tu vi bản thân đánh nhau ít dùng tạp của hệ thống (khoảng 1400 chap đổ về sau)

-   Hằng cấp Tử Lưu Ly: vũ khí giúp đẩy nhanh tốc độ tu luyện của main (treo máy là chính)

-   Vô danh kiếm (Vị danh kiếm): Vũ khí chính của main đi theo main đến cuối truyện, cấp độ được đánh giá trên cả hằng cấp.

-   Trấn Thọ Thung (Hằng cấp): một dạng kết giới không gian đi vào đó có thể khiến thời gian trôi nhanh 100-1000 lần so với bên ngoài, có đoạn main vào đó 500 năm đột phá từ 14 mệnh cách lên 18(chân nhân) ở ngoài chỉ mới 5 năm thời gian.

-   Main có 1 vài thẻ tọa kỵ: Bạch Trạch(2 lần tiến hóa), Bệ Ngạn, ...

-   1 số tạp khác như ngụy trang tạp, Nghịch chuyển tạp..., đều khá gân gà không đáng nhắc đến.

---------------

CẢNH GIỚI:

- Thối thể: Luyện nhục, Đoán cốt, Dịch cân

- Thông huyền: Tâm hồn, khẩu khiếu, tị khiếu, nhãn khiếu, nhĩ khiếu

- Ngưng thức: Luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hóa hải

- Phạn hải: Nhân mạch, đốc mạch, hướng mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch

- Thần đình: Tố đạo, ngự đạo, hóa đạo.

- Nguyên thần: Đạo nguyên, hỗn nguyên, hợp đạo.

Ngưng tụ pháp thân: Thái cực sơ thành - Lưỡng nghi hóa sinh - Tam hoa tụ đỉnh - Tứ tượng tung hoành - Ngũ khí triều nguyên - Lục hào ly hợp - Thất tinh chuyển hồn - Bát pháp vận thông - Cửu chuyển âm dương - Thập phương càn khôn

- Huyền thiên: Bách kiếp động minh khai diệp từ nhất đến thập diệp. Phía sau thập diệp có biến dị tu vi là thập nhất diệp thập nhị diệp.

- Thiên giới lượn quanh: mở mệnh cung nạp mệnh cách

        18 mệnh cách: Chân nhân - Đại chân nhân(24 mệnh cách nhưng chưa qua mệnh quan)

        24 mệnh cách: thánh nhân

        30 mệnh cách: Đạo thánh

        34 mệnh cách: đại đạo thánh

- 36 mệnh cách trở đi là Vạn lưu chí tôn cảnh (cảnh này có bán trong hệ thống, 1 số cảnh giới đột phá bình cảnh hệ thống sẽ bán 1 số sẽ không để main từ từ tu luyện) Chí tôn chia làm: Tiểu chí tôn, đại chí tôn, thiên chí tôn, Thần đế.

----------------

Cảm nhận sau khi đọc xong truyện:

Truyện có khá nhiều nhân vật nên nếu ai chỉ chăm chăm đọc nv chính thì sẽ khó tiếp cận, khoảng 200 chap đầu main tăng tu vi khá nhanh  (kiểu kích thích) nhưng thật ra là khôi phục tu vi vì từ đầu Cơ thiên đạo đã cửu diệp (nhiều ae sẽ nói là bát diệp nhưng đó là sai, CTĐ vốn đã đột phá thành công lên cửu diệp nhưng vì khổng đủ thọ mệnh nên mới chết bằng chứng thẻ đỉnh phong thể nghiệm tạp lúc đầu là cửu diệp. Kể từ 400 chap trở đi tác giả có bảo là sẽ giảm tốc độ tăng tu vi lại và giảm thật nên truyện trở thành đọc tình tiết các đồ đệ là chính, main k thể hiện được nhiều, kể từ 1000 chap trở đi main có đất diễn, đọc ở khúc này sẽ thú vị hơn. Trong các bộ hệ thống kiểu mới mới thì bộ này cũng khá là hay, mình đánh giá bộ này ngang với "Đỉnh cấp khi vận bế quan tu luyện nghìn năm" và dưới "Thôn phệ tinh không" 1 bật (mặc dù thông phệ tinh không không phải hệ thông kkk, nhưng cũng là kiểu có người chỉ bảo cho tu luyện và farm cấp). Main khá quyết đoán, đụng là giết nên không kiểu 3 phải hay để địch sống thành mầm họa sau này.

    Càng về sau truyện sẽ hay hơn đặt biệt từ 1300 chap về sau main sẽ được buff tu vi đánh đã hơn lúc đầu đa số dùng thẻ của hệ thống đánh nhau và làm màu. Cái dở của bộ này là hệ thống khá vô dụng khi không chỉ phương hướng cho main tu hành mà phải để main tự mò dẫn đến hướng đi của truyện đề cao thiên phú của main hơn (như vậy thì main sẽ đc tốt nhưng truyện sẽ k hay vì tính tiết sẽ dài dẫn đến lê thê), truyện có quá nhiều nhân vật, mà thường cũng chả cần phải nhớ tến vì xuất hiện tầm 100 chap là mất hút r, thậm chí đồ đệ còn k đề cập đến nói gì những nv nền.

Đánh giá truyện: 7/10đ 
AE nên đọc bộ này nhé, fan hệ thống không nên bỏ lỡ.

       

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 5
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hoainiem

phàm nhân Hoainiem

Là đại lão làm trùm 2 giới. Tiền tài vô số nhưng thích đi cướp mà cướp kiểu không gì vô lý bằng. Thực sự xin lỗi tác và nhóm dịch. Mình đọc đến đoạn nvc đến từng tông môn từng giáo đi xin đểu mấy cái viên ko nhớ tên hình như tăng cấp vk gì đó mà không ngửi nổi. Xin đểu xong kiểu ta lấy là diễm phúc của các ngươi. Đến đoạn đó đạo tâm sụp đổ đành gấp sách không trở lại. Dù vẫn còn tò mò nvc sẽ bước tiếp ra sao. Nhưng là nhân trên cả hoàng đế mà đi tiếp chắc cũng chỉ vậy thôi. Thêm 1 cảm nhận nữa tất cả những npc nvp hay phản diện vs nvc chỉ là nhưng con pét đúng nghĩa vẫy đuôi liếm chân thì sống. Không phải chết mà chết cả những người còn chả biết nvc là thằng nào.

9 tháng trước

Trúc Cơ Sơ Kỳ

hoa cái Trúc Cơ Sơ Kỳ

bạn có đang nói nhầm truyện không?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok