Danh sách siêu phàm - (T-27: Ta Trở Thành Trong Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện Chi Vương)

TheFool | | 902

Tóm tắt Trò chơi Hệ thống Dị thuật siêu năng Quỷ bí huyền nghi

T-27: Ta Trở Thành Trong Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện Chi Vương

Danh sách siêu phàm:

 • Vận Mệnh
  • Danh sách 9: Tuần Thú Sư
  • Danh sách 8: Chiêm Bặc Gia
  • Danh sách 7: Ma Thuật Sư
  • Danh sách 6: Không Trung Phi Nhân
  • Danh sách 5: Tạp Sái Nghệ Nhân
  • Danh sách 4: Thằng Hề
  • Danh sách 3: Hí Kịch Gia
  • Danh sách 2: Ẩn Danh
  • Danh sách 1: Hàm Vĩ Xà
  • Danh sách 0: Mệnh Vận Chi Hoàn
 • Đại Địa
  • Danh sách 9: Đạo Mộ Tặc
  • Danh sách 8: Lịch Sử Học Gia
  • Danh sách 7: Luyện Kim Thuật Sĩ
  • Danh sách 6: Thạch Tượng Quỷ
  • Danh sách 5: Chá Tượng Sư
  • Danh sách 4: Quái Hình
  • Danh sách 3: Quật Mộ Giả
  • Danh sách 2: ?
  • Danh sách 1: ?
  • Danh sách 0: Phụ Bi Nhân
 • Huyết Nhục
  • Danh sách 9: Đồ Tể
  • Danh sách 8: Mỹ Thực Gia
  • Danh sách 7: Thực Thi Quỷ
  • Danh sách 6: Huyết Duệ
  • Danh sách 5: Cốt Phu
  • Danh sách 4: Thực Tội Giả
  • Danh sách 3: Đọa Lạc Đại Công Tước
  • Danh sách 2: Tinh Hồng Quân Vương
  • Danh sách 1: Huyết Điệp
  • Danh sách 0: Thần Hộc
 • Thái Dương
  • Danh sách 9: Tín Đồ
  • Danh sách 8: Tượng Sĩ
  • Danh sách 7: Khổ Hành Tăng
  • Danh sách 6: Thái Dương Thần Quan
  • Danh sách 5: Quang Chi Tử
  • Danh sách 4: ?
  • Danh sách 3: Minh Đăng
  • Danh sách 2: Dung Lô
  • Danh sách 1: Bạch Dương
  • Danh sách 0: Thuần Bạch Thái Dương
 • Nguyệt Lượng (Giả) – Hắc Thái Dương
  • Danh sách 9: Linh Môi
  • Danh sách 8: Đao Phủ
  • Danh sách 7: An Hồn Sư
  • Danh sách 6: Tuần Dạ Giả
  • Danh sách 5: Hắc Kỵ Sĩ
  • Danh sách 4: Bãi Độ Nhân (Giả) / Bất Tử Giả (HTD)
  • Danh sách 3: Minh Đăng (Giả) / Dư Tẫn (HTD)
  • Danh sách 2: Dạ Phó (Giả) / ?
  • Danh sách 1: Độ Nha (Giả) / Ma Lang (HTD)
  • Danh sách 0: Bất Khiết Chi Nguyệt (Giả)/ Ám Nhật (HTD)
 • Tự Nhiên
  • Danh sách 9: Dã Nhân
  • Danh sách 8: Trị Liệu Sư
  • Danh sách 7: Hộ Lâm Viên / Ôn Dịch Y Sinh (Tử lộ)
  • Danh sách 6: Thải Môi Nhân / Chủng Đậu Nhân (Tử lộ)
  • Danh sách 5: Điều Hương Sư / Tai Bệnh Sư (Tử lộ)
  • Danh sách 4: Tham Hiểm Gia
  • Danh sách 3: Sang Sinh Giả
  • Danh sách 2: ?
  • Danh sách 1: ?
  • Danh sách 0: Thế Giới Thụ
 • Quần Tinh
  • Danh sách 9: Liệp Nhân
  • Danh sách 8: Lừa Gạt Sư
  • Danh sách 7: Thâu Tâm Tặc
  • Danh sách 6: Nữ Vu
  • Danh sách 5: Mị Yêu
  • Danh sách 4: Ma Nữ
  • Danh sách 3: Tinh Thần Chi Nữ
  • Danh sách 2: ?
  • Danh sách 1: ?
  • Danh sách 0: ?
 • Ma Pháp
  • Danh sách 9: Học Giả
  • Danh sách 8: Ma Pháp Học Đồ
  • Danh sách 7: Ma Pháp Sư
  • Danh sách 6: Bí Pháp Giả
  • Danh sách 5: Điêu Khắc Gia
  • Danh sách 4: Cổ Đại Học Giả
  • Danh sách 3: Vu Sư
  • Danh sách 2: Nguyên Sơ Thuật Sĩ
  • Danh sách 1: Thiên Yết
  • Danh sách 0: Khởi Nguyên Tuệ Tinh
 • Thâm Hải
  • Danh sách 9: Thủy Thủ
  • Danh sách 8: Hàng Hải Gia
  • Danh sách 7: Bác Sa Giả
  • Danh sách 6: Hải Yêu
  • Danh sách 5: Thâm Tiềm Giả
  • Danh sách 4: Thiên Tai Sứ Đồ
  • Danh sách 3: Hải Dương Cự Nhân
  • Danh sách 2: Thâm Uyên
  • Danh sách 1: Mộng Bạch Tuộc
  • Danh sách 0: Trường Mộng
 • Âm Mưu
  • Danh sách 9: Tiểu Thâu
  • Danh sách 8: Khai Tỏa Tượng
  • Danh sách 7: Thích Khách
  • Danh sách 6: Vô Ảnh Giả
  • Danh sách 5: Nhập Liễm Sư
  • Danh sách 4: Ám Diện
  • Danh sách 3: Xao Song Nhân
  • Danh sách 2: ?
  • Danh sách 1: ?
  • Danh sách 0: Tử Kén
 • Thánh Hỏa
  • Danh sách 9: Vũ Giả
  • Danh sách 8: Quan Chỉ Huy
  • Danh sách 7: Kẻ Phóng Hỏa
  • Danh sách 6: Tự Thiêu Giả
  • Danh sách 5: Bái Diễm Nhân
  • Danh sách 4: Câu Bạn Chi Ảnh
  • Danh sách 3: Hỏa Trung Phi
  • Danh sách 2: Trì Bôi Giả
  • Danh sách 1: Thất Tâm
  • Danh sách 0: Chúc Quan
 • Dịch Bệnh
  • Danh sách 9: Bệnh Nhân
  • Danh sách 8: Hội Lạn Giả
  • Danh sách 7: Ôn Dịch Y Sinh
  • Danh sách 6: Chủng Đậu Nhân
  • Danh sách 5: Tai Bệnh Sư
  • Danh sách 4: Quật Phu Chi Thống
  • Danh sách 3: Nghịch Sinh Giả
  • Danh sách 2: ?
  • Danh sách 1: ?
  • Danh sách 0: ?
 • Đông Chung
  • Danh sách 9: Đăng Sơn Khách
  • Danh sách 8: Lữ Nhân
  • Danh sách 7: Vô Lý Chi Nhân
  • Danh sách 6: Thất Sam Giả
  • Danh sách 5: Người Bù Nhìn
  • Danh sách 4: Tuyệt Vọng Hình Hài
  • Danh sách 3: Huyễn Ảnh
  • Danh sách 2: ?
  • Danh sách 1: ?
  • Danh sách 0: ?
 • Huyên Náo
  • Danh sách 9: Ca Sĩ
  • Danh sách 8: Diệu Hầu
  • Danh sách 7: Nhạc Sĩ
  • Danh sách 6: Cổ Vũ Giả
  • Danh sách 5: Truyện Giáo Sĩ
  • Danh sách 4: Trớ Chú Đại Sư
  • Danh sách 3: Huyên Náo Chi Âm
  • Danh sách 2: Điệu Ca Thi Nhân
  • Danh sách 1: ?
  • Danh sách 0: ?

Nguyên tội:

 • Bất Quy Hương - Hỉ Kịch Chi Vương
  • Tự Nhiên 
  • Ma Pháp
  • Vận Mệnh
 • Vũ Trụ Đăng Tháp - Vũ Trụ Quan Giả
  • Thái Dương
  • Hắc Thái Dương
  • Quần Tinh
 • Tàng Hài Sở - Ô Uế Chi Chủ
  • Âm Mưu
  • Huyết Nhục
 • Mộng Chi Trủng - Vĩnh Hằng Mộng Ma
  • Đại Địa
  • Thâm Hải
 • Cực Nhạc Thịnh Yến - Trạm Lam Thánh Diễm
  • Thánh Hỏa

 

Tác giả: TheFool

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 1
 • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok