Đế Bá: Trung Châu Cổ Quốc

Táng Địa | | 6916

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

    Trung Châu Cổ Quốc là thế lực của Bộ Gia. Là quốc gia nơi Bộ Liên Hương làm công chúa.

    Đây là một trong những thế lực lớn, có nguồn gốc xa xưa ở Cửu Giới.

 

 

NGUỒN GỐC

Trung Châu Cổ Quốc của Bộ Gia bắt nguồn từ Thập Tam Châu. Vị thủy tổ của Bộ Gia (Một tồn tại mạnh mẽ hàng đầu của Thập Tam Châu, có thể đếm trên đầu ngón tay) đã không tiếc hi sinh thần mình để đưa con cháu và Bảo Địa xuống Cửu Giới.

Từ đó, Bộ Gia thành lập Trung Châu Cổ Quốc

 

SỰ KIỆN

Trong Thời Kỳ Cổ Minh, Trung Châu Cổ Quốc có đủ năng lực để đấu chọi lại Thiên Đồ Tiên Đế. Nhưng vị hoàng đế của Trung Châu Cổ Quốc lại quyết định không theo phe các tộc Cửu Giới mà muốn đầu quân cho Cổ Minh, tin tưởng Thiên Đồ Tiên Đế.

Kết quả là sau khi Thiên Đồ Tiên Đế chứng đạo, Trung Châu Cổ Quốc đã bị Thiên Đồ Tiên Đế tiêu diệt. Chỉ còn có Bộ Liên Hương không muốn theo Cổ Minh, vì đi tìm Sở Vân Thiên mà thoát nạn.

Sau khi Trung Châu Cổ Quốc bị hủy diệt, bí địa của Bộ Gia vẫn được dấu kín, kể cả Cổ Minh cũng không tìm ra. Chỉ có truyền nhân là Bộ Liên Hương biết vị trí.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok