Hồn Đế Võ Thần: Thế Giới Quan

wuxie178 | | 1239

Tóm tắt Huyền huyễn Xuyên qua Phế tài Xây dựng thế lực

Hồn Đế Võ Thần là bộ tiểu thuyết đông phương huyền huyễn ra đời 2017 và được hoàn thành vào cuối tháng 2/2022 của tác giả Tiểu Tiểu Bát, toàn văn 5217 chương kể về con đường thành tựu Võ Thần của nam chính Tiêu Dật.

Viêm Long đại lục/Viêm Long vực

Thế giới Tiêu Dật xuyên qua, trên thực tế là Viêm Long vực do Võ Thần đời trước sáng tạo, được Viêm Long thủ hộ. Tục truyền có bí mật do Võ Thần đời trước để lại, bí mật này có thể thông hướng Võ Thần, từ đó bị các thế lực của Chư Thiên Vạn Giới ngấp nghé. Gồm Đông vực có 16 nước bị cắt tách khỏi đại lục, Trung vực làm trung tâm của đại lục có 13.000 địa vực lớn nhỏ, Yêu vực, Cửu Hoang,...

Viêm Long vực gồm ba tầng không gian: Thiên địa bình thường, không gian võ giả Thánh Tôn cảnh có năng lực xuyên toa đi vào, vô tận hư không.

Ngoài ra, bởi vì bản nguyên thiên địa suy kiệt mà võ giả ở Viêm Long vực không thể xung kích Đế cảnh ngoại trừ đặt chân vào vô tận hư không đến phương thiên địa khác. Do đó, Viêm Long vực từ lâu đã không còn cường giả Đế cảnh (ngoại trừ Cổ Đế thành tựu Đế vị từ thời thượng cổ của Viêm Long đại lục còn sống đến nay).

Các tiểu thế giới khác có thể kết nối với vô tận hư không, dung nhập vào Chư Thiên Vạn Giới. Riêng Viêm Long vực vì bị các thế lực Chư Thiên Vạn Giới ngấp nghé xâm chiếm mà bị Viêm Long phong toả, tách biệt khỏi vô tận hư không, trở thành hiểm địa đứng đầu Chư Thiên Vạn Giới.

I. Nghề nghiệp

Ở mỗi nghề nghiệp được phân cấp độ riêng biệt (chi tiết trong truyện).

Liệp yêu sư: Người của Liệp Yêu điện, thiên chức săn giết yêu thú.

Hắc ma sư: Người của Hắc Ma điện, không cực hạn ở một đạo, không chỉ tinh thông một đạo, nhiều thủ đoạn hỗn tạp.

Phong sứ: Tương tự như liệp yêu sư, tuy nhiên không quá chú trọng vào săn giết yêu thú, tinh thông ngự phong nhất đạo.

Luyện dược sư: Luyện dược, trị liệu.

Hồn sư: Tu tập lực lượng võ hồn thông qua công pháp, hồn kỹ, từ đó thi triển công kích bằng hồn lực.

Trận pháp sư: Tinh thông trận đạo

II. Phân bố thế lực

Thiên Nguyên Cảnh: Do Viêm Long sáng tạo nên, gồm tám Thiên Quân mang sứ mệnh bảo vệ đại lục Viêm Long (chỉ bảo vệ đại lục, không bảo vệ sinh linh trên đại lục).

Bát điện: Bát điện không tham gia vào tranh chấp thế lực, nhiệm vụ thủ hộ đại lục. Tới đời Tiêu Dật làm chủ bát điện, bát điện có vai trò bảo vệ đại lục cùng sinh linh của đại lục. 

Ngoài ra, cách vận hành bát điện cũng như lính đánh thuê, có người treo nhiệm vụ trao thưởng, võ giả trong điện sẽ tiến hành chạy nhiệm vụ để lấy thưởng, lấy tiền của người làm việc cho người.

  1. Viêm điện: Tụ tập võ giả khống hoả, đại diện cho võ giả khống hoả.
  2. Dược Tôn điện: Tụ tập luyện dược sư thiên hạ, đại diện cho luyện dược sư.
  3. Liệp Yêu điện: Tụ tập liệp yêu sư thiên hạ, đại diện cho liệp yêu sư.
  4. Hắc Ma điện: Đại diện cho hắc ma sư, phần lớn hắc ma sư thích độc lai độc vãng, nắm giữ nhiều đạo.
  5. Thiên Cơ điện: Tụ tập trận pháp sư thiên hạ, đại diện cho trận pháp sư.
  6. Tu La điện: Tụ tập võ giả thể tu thiên hạ, đại diện cho võ giả thể tu.
  7. Phong Sát điện: Chưởng hết tình báo thiên hạ, đại diện cho phong sứ.
  8. Hồn điện: Đại diện cho hồn sư.

Bát tông: Tám tông môn lớn cổ lão tồn tại từ thời Viễn Cổ, gồm Thánh Nguyệt Tông, Cổ Cảnh Tông, Quỳnh Vũ Tông, Vô Thượng Kiếm Tông, Lục Hợp Tông, Đông Phương gia, Kim Hoả Tông, Bắc Ẩn Cung.

Bách gia ẩn thế: 100 gia tộc cổ xưa nhất ở Viêm Long đại lục, do Thánh Nguyệt Tông dẫn đầu.

Thập Bát Phủ: Mười tám địa vực lớn ở Trung vực liên kết nhau.

Yêu tộc: Yêu tộc của Cửu Hoang, yêu tộc của Yêu vực.

Bốn tộc hệ đặc thù: Không tộc, Hoả tộc, Thủy tộc, Lôi tộc.

​​​​​​Băng Hoàng Cung: Thế lực do đệ tử của Băng Tôn Giả trong Lục Tôn Giả Viêm Long thành lập, về sau do Tiêu Dật đảm nhận vị trí cung chủ.

Băng Bạo Kiếm Các: (Tương tự Băng Hoàng Cung)

Quỷ Sát thành: Thế lực của Lạc Tôn Giả trong Lục Tôn Giả Viêm Long.

Tà Quân Phủ: Thế lực đại diện cho tà tu, dẫn dắt võ giả đại lục tu luyện ma đạo.

Vô tận hư không: 

Vô tận hư không tồn tại như một vũ trụ, bên trong có vô số phương thiên địa, xưng Chư Thiên Vạn Giới. Gồm mười vạn tiểu thế giới, ba trăm chư thiên, chín đại Thiên vực. Mỗi Thiên vực có một vị Thiên Đế.

Viêm Long vực là một trong chín Thiên vực.

Bên ngoài vô tận hư không còn vùng thế giới khác.

I. Nghề nghiệp

Liệp linh giả: Săn giết Thôn Linh tộc.

Cường đạo hư không: Cướp của ở vô tận hư không.

 tu: Tu luyện tà đạo, xem sinh linh như cỏ rác, chỉ vì mạnh lên, bắt nguồn từ Tà vực, xuất hiện ở khắp các tiểu thế giới trong vô tận hư không.

II. Phân bố thế lực

Tám đại Thiên vực (Không tính Viêm Long vực): Hàn Cảnh thiên vực, Hư Vô thiên vực, Vô Cấu thiên vực, Thất Sát thiên vực, Vạn Hoang thiên vực, Thái Thản thiên vực, Lôi Đình thiên vực, Thái Diễn thiên vực.

Huyết Viêm giới: Một tiểu thế giới nhỏ, sau này bị Tiêu Dật chiếm đóng, tiến hành xây dựng thế lực, trở thành Thiên vực thứ mười, chủ của vạn giới.

Một cung, nhất tộc, nhị hành, tam minh, tứ môn, ngũ sơn, 22 tinh diệu:

Một cung: Thái Hư Cung

Nhất tộc: Hư tộc 

Nhị hành: Vạn Giới thương hội, Lục Thiềm thương hội

Tam minh: Thị Huyết Minh, Viêm Long Minh, Hàn Uyên Minh.

Tứ môn: Thiên La môn, Bán Đăng môn,...

Ngũ sơn: Vạn Linh sơn, Địa Hoả sơn, Phong Vân sơn, Thập Ác sơn,...

22 tinh diệu: Gồm 22 là tộc hệ sinh linh đặc thù, cũng là thế lực gia tộc trong vô tận hư không, mỗi gia tộc đều có năng lực đặc thù khác biệt.

Ma Môn: Do hai vị Ma Tổ dẫn dắt, từng là thế lực tối cường của Chư Thiên Vạn Giới, có 30 triệu môn đồ. Về sau, hai vị Ma Tổ cùng 30 triệu môn đồ hy sinh vẫn lạc nhằm lưu lại hy vọng cuối cùng cho sinh linh Viêm Long đại lục, thi thể bất diệt an nghỉ tại ma mộ dưới đáy biển Cực Hàn Đông vực do Huyễn Thiên Ma Đế canh giữ. Lại về sau, ma mộ bị Tiêu Dật phát hiện, Tiêu Dật tu Ma Thể, trở thành thủ đồ Ma Môn, Ma Tổ tương lai, gánh vác hy vọng phục hưng huy hoàng Ma Môn của Huyễn Thiên Ma Đế giao phó.

Sơ lược đại khái, chỉ mang tính chất tham khảo, đọc truyện để nắm thêm chi tiết đặc sắc!
Nội dung được tổng hợp và viết bởi Phong Miên.

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok