Huyền Giám Tiên Tộc: Bàn về Pháp Giám và Cảnh Giới

Nguyên Tố | | 2720

Tin tức Huyền huyễn Hắc ám

    Huyền Giám Tiên Tộc là tiểu thuyết huyền huyễn hắc ám văn kết hợp cơ trí, hôm nay thảo luận một chút về Pháp Giám và Cảnh Giới

Giám ngoài vu còn liên quan tới yêu nhiều:
-Nguyệt Hoa là yêu tu sở chi tu hành (con cáo, hươu..đều nuốt ánh trăng)
-> Đã thấy giống Lý gia thai tức tu ánh trăng ban đêm rồi luyện khí đổi cái nào cũng được giống yêu tu hấp thụ trăng mở linh trí rồi mới tu khác pháp chưa!!!
-Lục đan lại cần 1 thân tinh huyết của yêu vật
-> 1 chút không đáng tin, Ô sao, vượn già phản tổ huyết mạch đều có thể nhờ Giám mà thành

Tử phủ Kim đan đạo:

1. Chia theo các Đại cảnh giới
2. Dưới 4 thì chia theo "độ cao thâm" - thần diệu
-Nhất: Thai tức đỉnh
-Nhị: Luyện khí đỉnh
-Tam - Tứ: Trúc đỉnh. 
-Ngũ: Tử phủ sơ kỳ +1 bí pháp 
-Lục: Tử phủ đỉnh phong , 1thuật thần thông + 4 tiên cơ
-Thất: 5 thuật thần thông +1 bí pháp?

Thích đạo:

ng lữ -> Pháp sư (Trưởng Lão)
-> Liên Mẫn/Maha -> Pháp tướng -> Thế tốn
- "Maha niên niên tuế tuế là Maha" - Giang Bá Thanh
*Con đường:
- Dựa trên lần Mộ Dung Hạ chứng đạo "Ta tất nhiên đi Thiện nhạc thiền, tự nhiên không đi nữa Thương mẫn vô năng đường đi"
-> Từ pháp sư có thể lên luôn Thương Mẫn - nhưng sau này không thể tiến thêm. Hoặc thành Maha thì ngộ hết 9 thế rồi lên Pháp tướng
*Chiến lực
-Liên Mẫn 2 Đầu 4 tay, Pháp Tướng 3 đầu 6 tay
-> Từ hình thể mà sơ đoán thì không yếu hơn quá nhiều

=> Nhìn chung, tưởng tượng Liên Mẫn như 1 dạng giả tử phủ. Nhưng vì bái kim tính, nên được buff thêm nhiều về mệnh số thôi động - gần với mệnh thần thông mạnh nhất của Tử phủ. Đây là điều khiến nó khó chơi

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok