Kiểm kê thập đại kim thủ chỉ, vạn giới nhân vật chính giết điên rồi sơ lược

Lâm Bắc Phàm | | 3221

Review Huyền huyễn Hệ thống Hắc thủ sau màn

Diệp Thanh xuyên qua thế giới huyền huyễn, thức tỉnh Kim Bảng kiểm kê kim thủ chỉ, chỉ cần kiểm kê, liền có thể rút ra ban thưởng!

Ôm thử nhìn một chút tâm tính, ban bố 《 Kiểm kê chư thiên thập đại kim thủ chỉ 》!

Tên thứ mười: Sau lưng có cao nhân hình.

Một thể song hồn, bảo bên trong khí linh, trong chiếc nhẫn lão gia gia!

Nhân vật đại biểu: Đấu Khí đại lục · Tiêu diễm!

Hạng năm: Kỳ ngộ hình.

Bị đại năng truyền công, nhảy vách núi được bảo, bị vận mệnh quan tâm, thu được nghịch thiên chí bảo!

Nhân vật đại biểu: Quỷ bí đại lục · Kẻ ngu đại nhân!

......

Kèm theo kim thủ chỉ không ngừng bị lộ ra, Chư Thiên Vạn Giới triệt để lộn xộn, vô số còn chưa trưởng thành khí vận chi tử nhân vật chính tất cả kêu rên!

Nhưng mà, khi thấy xếp hạng thứ nhất kim thủ chỉ sau, tất cả mọi người đều chấn kinh!

Tên thứ nhất: Hệ thống hình.

Trực tiếp bật hack, thu được ban thưởng, không giảng đạo lý, sửa chữa thực tế!

Nhân vật đại biểu: Vô hạn vị diện · Trịnh Xá, đại vương thế giới · Cháo gà độc ma vương Lữ mộc!

Có thể cái này vẫn chưa xong, Diệp Thanh mỉm cười, lại tiện tay ban bố 《 Kiểm kê thập đại hệ thống 》......

Tất cả mọi người đều tê!

Phi lô tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

 

 

 

~ Main: Diệp Thanh.

~ Hack: Hệ Thống.

1. Kiểm kê.

2. Che đậy thiên cơ.

3. Rút ra.

4. ...

 

~ Thế giới đang sống: Thiên Nguyên Đại Lục.

~ Thân phận: Thiên Kiếm Tông đệ tử (Đại sư huynh), ...

~ Thế lực:

1. Thiên Kiếm Tông:

A. Sư phụ: Thanh Phong Tử.

~ Công pháp: Phần Quyết, Thanh Nguyên Kiếm Quyết, Đại Na Di Cấm Pháp, Tịch Diệt Chỉ, Hư Không Luyện Thể Quyết, Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp, Tam Thân Pháp, Thần Tượng Trấn Ngục Kình, Sai lầm đường tắt, ...

~ Vật phẩm: Mì tôm sống, Tổ Vu tinh huyết, ...

~ Khác: Cốt Linh Lãnh Hoả, Xuân Thu Thiền, Khí Vận, ...

~ Pháp bảo: Chưởng Thiên Bình, Vĩnh Sinh Chi Môn, ...

~ Bản mệnh pháp bảo: Thất Sát Kiếm, ...

~ Thể chất: Trấn Ngục Thần Thể, Chí Tôn Cốt, Hoang Cổ Thánh Thể, Vô Tận Đan Điền, ...

~ Đặc thù: Trí Tuệ tăng lên, Tin Tức tăng lên, Xuyên toa thời không, ...

 

 

~ Chư Thiên Vạn Giới: Đấu Khí Đại Lục, Đấu La Vị Diện, Phàm Nhân Thế Giới, Hoàn Mỹ Vị Diện, Hồng Hoang Thế Giới, Tuyết Trung Vị Diện, Già Thiên Thế Giới, Tru Tiên Thế Giới, Tiên Nghịch Thế Giới, ...

 

~ Chư Thiên vạn giới nhân vật chính: 

1. Tiêu Diễm - Đấu Khí Đại Lục.

2. Đường Sơn - Đấu La Vị Diện.

3. Hàn Lệ - Phàm Nhân Thế Giới.

4. Vương Lâm - Tiên Nghịch Thế Giới.

5. Lý Thất Dạ - Đế Bá Thế Giới.

6. Trần Phàm - Đô Thị Thế Giới.

7. Cổ Nguyệt Phương Nguyên - Cổ Trùng Thế Giới.

8. Thạch Hạo - Hoàn Mỹ Vị Diện.

9. Diệp Phàm - Già Thiên Thế Giới.

10. Bạch Thu Nhiên - Thiên Giới văn minh thế giới.

11. Lý Trường Thọ - Hồng Hoang.

12. Vương Lệnh - ?

13. Tô Vũ - Vạn Tộc Thế Giới.

14. Phương Hàn - Vĩnh Sinh Thế Giới.

15. Chu Minh Thụy (Kiein) - Quỷ Bí Thế Giới.

16. Dương Kỳ - Thánh Vương Thế Giới.

17. Tống Thư Hành - Cửu Châu Thế Giới.

18. Lý Hạo - Chư Thiên Thế Giới.

19. Cổ Hải - Vạn Cổ Thế Giới.

20. Hoàng Cực - Tin Tức Thế Giới.

21. Trần Ngang (Trần bác sĩ) - Ảo Tưởng Thế Giới.

22. Hà Thần - Thập Lãnh Thế Giới.

23. Lý Tĩnh - Thập Lãnh Thế Giới.

24. Lăng Việt - Hồng Mông Đại Lục.

25. Mặc Cùng - Lam Bạch Thế Giới.

26. Lý Hoả Vượng - Đạo Quỷ Thế Giới.

27. ...

 

 

~ Kiểm kê:

I. Kiểm kê chư thiên thập đại kim thủ chỉ: SSSSS-SSSS-SSS-SS-S-A-B-C-D-E.

 

E. 【 Tên thứ mười: Sau lưng có Cao Nhân 】

【 Miêu tả: Có thể là một thể song hồn, cũng có thể là bảo vật bên trong khí linh, trong chiếc nhẫn lão gia gia các loại!】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, chủ yếu lấy phụ trợ làm chủ, dạy bảo khí vận chi tử, mặc kệ là công pháp vẫn là thần thông, dù là xem như một cái hoá thạch sống, bản đồ sống cũng có thể! Thậm chí, tại thời khắc mấu chốt, còn có thể phụ thân khí vận chi tử, tăng cao thực lực, cưỡng ép đánh bại so với mình thực lực mạnh hơn địch nhân!】

【 Nắm giữ loại này kim thủ chỉ túc chủ, bình thường biểu hiện có phía dưới đặc điểm: 】

【1· Trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, danh xưng chính mình có cái cường đại sư phụ, trong mộng chỉ điểm mình.】

【2· Đã hiểu rất nhiều hắn cái thân phận này không nên biết đến tri thức cùng bí mật.】

【3· Đối với lần thứ nhất nhìn thấy người nào đó, sinh ra không hiểu địch ý.】

【4· Thường xuyên lẩm bẩm.】

【5· Ánh mắt bỗng nhiên lạnh nhạt, hoặc trêu tức, khí chất thay đổi bất ngờ, thực lực chợt trở nên cường đại dị thường!】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý hai cái đặc điểm , liền cơ bản có thể kết luận nắm giữ loại này kim thủ chỉ, là giới này khí vận chi tử không thể nghi ngờ!】

+ Đại biểu: Tiêu Diễm.

 

D. 【 Hạng chín: Huyết Mạch truyền thừa Hình 】

【 Miêu tả: Từ tổ tiên truyền xuống nghịch thiên huyết mạch! Cũng có thể là một loại nào đó hoàn toàn khác biệt hoàn chỉnh truyền thừa!】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, chủ yếu thể hiện ra khí vận chi tử cùng người bên ngoài chỗ khác biệt! Mặc kệ là huyết mạch nghiền ép, ẩn giấu thực lực, là lớn nhất át chủ bài! Hay là lấy được ẩn tàng truyền thừa, không giống nhau truyền thừa, tiếp đó xưng tôn! Tại thời khắc mấu chốt, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng!】

【1· Giả heo ăn thịt hổ, đem thực lực của mình ẩn tàng cực sâu, tại đánh bất ngờ thời điểm, trang bức đánh mặt, tuyệt cảnh phản sát!】

【2· Lấy ra thế giới này đã từng hầu như không tồn tại đồ vật, hay là bí ẩn đồ vật!】

【3· Huyết mạch bỗng nhiên thức tỉnh, thực lực có chất bên trên bay vọt, tưởng như hai người!】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý hai cái đặc điểm tồn tại, cơ bản có thể phán định, hắn là giới này khí vận chi tử không thể nghi ngờ!】

+ Đại biểu: Đường Sơn.

 

C. 【 Hạng tám: Bảo Vật Loại 】

【 Miêu tả: Rất đơn giản một loại kim thủ chỉ, khí vận chi tử ngoài ý muốn nhặt được cái bảo vật, và bảo vật này có đặc biệt công hiệu, tràn ngập để cho khí vận chi tử đi lên nghịch tập con đường!】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, chủ yếu lấy phụ trợ làm chủ, để cho nhân vật chính thu được thứ người khác không có! Hoặc dựa vào món bảo vật này, một đường giết thông quan! Tại Chư Thiên Vạn Giới, cũng có rất nhiều khí vận chi tử cũng là loại này kim thủ chỉ!】

【 Nắm giữ loại này kim thủ chỉ túc chủ, bình thường biểu hiện có phía dưới đặc điểm: 】

【1 trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, có đặc thù bảo vật, cũng rất không đáng chú ý!】

【2 ngoại giới hiếm thấy hiếm thấy bảo dược, trong tay hắn giống như rau cải trắng!】

【3 ở trong lúc đối địch, người khác bảo vật lúc nào cũng ở vào hạ phong!】

【4 tư chất rất kém, lại có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích!】

【5 nguyên bản tư chất rất kém, bỗng nhiên lại trở nên tư chất nghịch thiên!】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý 3 cái đặc điểm , liền cơ bản có thể kết luận nắm giữ loại này kim thủ chỉ, là giới này khí vận chi tử không thể nghi ngờ! Tám 】.

+ Đại biểu: Hàn Lệ, Vương Lâm.

 

B.【 Hạng bảy: Trùng sinh Loại!】

【 Miêu tả: Trùng sinh trở lại bao nhiêu năm phía trước, hay là trùng sinh đếҘ dị giới, không có cùng tri thức các loại!】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, lớn nhất chính là chính mình sau khi trùng sinh nắm giữ biết trước tất cả ưu thế, thậm chí, có thể bù đắp tiếc nuối, trùng sinh trở lại bao nhiêu năm phía trước! Hay là, là cường giả trùng sinh các loại!】

【 Nắm giữ loại này kim thủ chỉ túc chủ, bình thường biểu hiện có phía dưới đặc điểm: 】

【1 khởi tử hoàn sinh, câu nói đầu tiên chính là “Đây là địa phương nào?” Hoặc “ta còn chưa có chết?” 】

【2 hiểu rất nhiều bí mật ảo diệu!】

【3 ông cụ non, lúc nào cũng có thể sớm dự báo, giống như đại tiên tri!】

【4 gặp phải chuyện gì đều rất bình tĩnh, hết thảy đều nắm trong bàn tay!】

【5 phát sinh một ít vượt qua dự liệu sự tình sau, hắn sẽ rất chấn kinh, tự lẩm bẩm “Không phải như thế!” “Cái thời điểm này, không nên phát sinh loại sự tình này mới đúng” Các loại......】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý hai cái đặc điểm , liền cơ bản có thể kết luận nắm giữ loại này kim thủ chỉ, là giới này khí vận chi tử không thể nghi ngờ!】.

+ Đại biểu: Lý Thất Dạ, Trần Phàm, Cổ Nguyệt Phương Nguyên.

 

A.【 Hạng sáu: Thiên Phú Dị Bẩm Loại 】

【 Miêu tả: Trời sinh liền cùng chúng khác biệt, tại trên một hạng rất có thiên phú, có thể thuận lợi kéo ra cùng những người khác khoảng cách, dù là năng lực này cùng những người khác một dạng, nhưng khí vận chi tử chính là so với người khác lợi hại.】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, chủ yếu vẫn là lồi ra một thiên tài yêu nghiệt, hoặc là tư duy so với người khác hoạt động mạnh, tuyệt đỉnh thông minh! Hoặc là thể chất đặc thù, hoặc là tư chất nghịch thiên! Về việc tu hành nhất phi trùng thiên, tại thời khắc mấu chốt, càng có thể kích phát tiềm lực!】

【 Nắm giữ loại này kim thủ chỉ túc chủ, bình thường biểu hiện có phía dưới đặc điểm: 】

【1 bị tất cả mọi người đều không coi trọng, cho rằng là phế vật, nhưng chính là có thể quật khởi, bá thiên tuyệt địa!】

【2 bị tất cả mọi người mơ ước cơ chế hoặc đặc thù phối hợp chi vật các loại, coi như bị người đào lấy hủy hoại, cũng sẽ phá rồi lại lập! Nghịch thiên mà lên!】

【3 thiên tử yêu nghiệt, là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng!】

【4 khí vận nghịch thiên, chắc là có thể tìm được thứ thích hợp với mình!】

【5 thứ cần thiết tương đối đặc thù, hoặc là người khác nhìn không thuận mắt đồ vật, người khác coi là rác rưởi, nhưng lại coi là trân bảo!】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý 3 cái đặc điểm , liền cơ bản có thể kết luận nắm giữ loại này kim thủ chỉ, là giới này khí vận chi tử không thể nghi ngờ!】

+ Đại biểu: Thạch Hạo, Diệp Phàm, Bạch Thu Nhiên, Lý Trường Thọ, Vương Lệnh.

 

S.【 Hạng năm: Kỳ Ngộ Loại 】

【 Miêu tả: Bị đại năng truyền công, hoặc thu được công pháp nghịch thiên! Bị vận mệnh quan tâm, nhận được nghịch thiên chí bảo các loại!】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, tương tự với có cái rất nghịch thiên bảo vật, nhưng lại cùng bảo vật loại không giống nhau, bảo vật loại, phần lớn là một kiện đồ vật nơi tay, ҙà loại này kim thủ chỉ, là chân chính kỳ ngộ, không thể phục chế, thậm chí có thể là không thể tước đoạt cái chủng loại kia! sau khi khí vận chi tử nhận được loại vật này, nói chung, đều biết nhất phi trùng thiên! Loại hình bao dung rất rộng!】

【 Nắm giữ loại này kim thủ chỉ túc chủ, bình thường biểu hiện có phía dưới đặc điểm: 】

【1 cho người cảm giác thần thần bí bí!】

【2 bỗng nhiên trở nên cường đại dị thường, nắm giữ cùng niên linh không phù hợp thực lực đáng sợ!】

【3 đặc thù chiến lực, nghịch thiên khó mà nắm lấy năng lực!】

【4 ngẫu nhiên nói ra một chút kỳ kỳ quái quái ngôn luận!】

【5 nắm giữ thực lực cường đại, lại đối với trụ cột đồ vật kiến thức nửa vời!】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý 3 cái đặc điểm , liền cơ bản có thể kết luận nắm giữ loại này kim thủ chỉ, là giới này khí vận chi tử không thể nghi ngờ!】

+ Đại biểu: Tô Vũ, Phương Hàn, Klein, Dương Kỳ.

 

SS. 【 Tên thứ tư: Chat group Loại 】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, càng giống là một cái đại bình đài, để cho khí vận chi tử bày ra bản thân trí tuệ, kết giao bằng hữu, bày ra chính mình tại Chat group bên trong những người kia trên thân đạt được lợi ích, tiếp đó trở nên mạnh mẽ!】

【 Loại này kim thủ chỉ tương đối đặc thù, có rất nhiều nhân vật, thậm chí Chư Thiên Vạn Giới diễn sinh ra tới cùng một người vật gia nhập vào trong Chat group, nhưng cũng không phải là tất cả gia nhập vào Chat group giả chính là khí vận chi tử!】

【 Nắm giữ loại này kim thủ chỉ túc chủ, bình thường biểu hiện có phía dưới đặc điểm: 】

【1 ở trong group chat bên trong: Ưa thích trang bức, gọi mình là toàn trí toàn năng, giống như biết tất cả mọi người quá khứ, hiểu rõ tất cả mọi người tương lai, thêm chút chỉ điểm, liền có thể thay đổi càn khôn!】

【2 tại trong hiện thực: Nắm giữ cũng không phải là hắn cái kia thế giới vốn cũng không tồn tại huyền pháp hoặc bảo vật! Thường thường không đến thời khắc mấu chốt không ra sân, một cách tự nhiên trang bức, thể hiện ra cường đại thủ đoạn thực lực!】

【3 ngẫu nhiên nhìn xem không khí cười ngây ngô, giống như là có thể nhìn đến người khác không thấy được thứ gì đó, hoặc nâng điện thoại cười ngây ngô!】

【4 thỉnh giáo một chút vô cùng trụ cột đồ vật, tỷ như trong tu hành thường thức các loại! Giống như một cái cái gì cũng không hiểu tiểu Bạch!】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý 3 cái đặc điểm , liền cơ bản có thể kết luận nắm giữ loại này kim thủ chỉ, là giới này khí vận chi tử không thể nghi ngờ!】

+ Đại biểu: Tống Thư Hành, Lý Hạo.

 

SSS. 【 Tên thứ ba: Trí thông minh nghiền ép Loại 】

【 Miêu tả: Có thể là bản thân trí thông minh nghiền ép, cũng có thể là tích lũy kiến thức trí thông minh nghiền ép! Cũng có thể là đa nhân cách các loại......】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, cũng không có đặc thù gì, chính là bình thường nhất năng lực, nhưng mà, lại có thể tỏ ra yếu kém để tại năng lực của người khác tiến hành tính toán phản sát, hết thảy đều nắm giữ tại tâm, hết thảy đều nắm giữ trong tay!】

【 Nắm giữ loại này kim thủ chỉ túc chủ, bình thường biểu hiện có phía dưới đặc điểm: 】

【1 nhìn qua bình thường không có gì lạ, trên thực tế có rất mạnh kiến thức!】

【2 ngộ tính, tính toán, nghịch thiên!】

【3 dưới trướng có rất mạnh thế lực, thiên hạ đại thế, đều hiểu rõ tại tâm!】

【4 bị đuổi giết lúc, địch nhân lúc nào cũng không hiểu thấu bị kiềm chế, hoặc rơi vào cái gì cạm bẫy!】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý 3 cái đặc điểm , liền cơ bản có thể kết luận nắm giữ loại này kim thủ chỉ, là giới này khí vận chi tử không thể nghi ngờ!】

+ Đại biểu: Cổ Hải, Hoàng Cực, Trần Ngang.

 

SSSS. 【 Tên thứ hai: Khái Niệm Loại 】

【 Miêu tả: Loại này kim thủ chỉ, hoặc là bị động, cũng hoặc là chủ động, cũng hoặc là cái nào đó năng lực!】

【 Đặc tính: Loại này kim thủ chỉ, bình thường thể hiện đa dạng, hoặc là một loại siêu năng lực nào đó thể hiện, hoặc là, chính là một loại nào đó bị động hiệu quả!】

【1 năng lực của hắn đồng dạng so với người khác càng thêm cường đại, coi như nhìn qua năng lực giống nhau, năng lực của hắn cũng ở vào nghiền ép cấp bậc!】

【2 tất cả cùng với tương quan, đều có thể trở thành năng lực của hắn một trong!】

【4 không có tiêu hao !】

【 Lời kết thúc: Bình thường có trở lên tùy ý hai cái đặc điểm , liền cơ bản có thể kết luận nắm giữ loại này kim thủ chỉ!】

+ Đại biểu: Hà Thần, Lý Tĩnh, Lăng Việt, Mặc Cùng, Lý Hoả Vượng.

 

SSSSS. Top 1: Hệ Thống Lưu 

- mất chương.

 

 

~ Cảnh giới:

1. Hậu Thiên:

A. Nhất trọng -> Tam trọng: Tam Lưu Võ Giả.

B. Tứ trọng -> Lục trọng: Nhị Lưu Võ Giả.

C. Thất trọng -> Cửu trọng: Nhất Lưu Võ Giả.

2. Trúc Cơ: 

Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, ....

 

 

# đánh giá: nhiều nước, gần 400 chương chưa hết một cái bảng cũng như chưa xong cái tiêu đề truyện.

 

By Lâm Bắc Phàm.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Từ khóa: diệp thanh

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok