Nếu Chia Nhỏ Cảnh Giới Thì Tu Luyện Sẽ Khó Khăn Thế Nào?

Lâm Bắc Phàm | | 912

Tin tức Thông tin

Vấn đề chia nhỏ cảnh giới =))

Thông thường các bộ truyện thường chia nhỏ một cảnh giới lớn ra thành hai loại chủ yếu đó là:

1. Phân 9 tầng hoặc 9 trọng, nói chung là lấy số 9 làm cực.

2. Phân theo kiểu Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ.

 

Vậy nếu như chúng ta gộp lại tất cả mớ hỗn độn tiểu cảnh giới kia vào thành một cảnh giới hoàn chỉnh sẽ như thế nào?

 

Ví dụ cảnh giới tu tiên thường thấy trong các bộ truyện sẽ là:

+ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp (Đại Thừa và Độ Kiếp ở một số truyện khác nhau sẽ để vị trí sắp xếp khác nhau trước và sau)

 

Giả thiết:

1. Luyện Khí Cảnh: phân 9 tầng, mỗi tầng 9 trọng, mỗi trọng 9 đoạn, mỗi đoạn lại chia Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong, trong đó Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong lại chia Nhập Môn - Tiểu Thành - Đại Thành - Viên Mãn. Đặc biệt cảnh giới Viên Mãn có thể đi đến Cực cảnh gọi là Đại Viên Mãn.

 

—> Luyện Khí đỉnh phong sẽ có tên gọi là: Luyện Khí cảnh Cửu tầng Cửu trọng Cửu Đoạn Đỉnh phong Đại viên mãn.

 

# Luyện Khí:

I. Tầng 1: Nhất trọng -> Cửu trọng.

II. Nhất trọng: Nhất đoạn -> Cửu đoạn.

III. Nhất đoạn: Sơ -> Trung -> Hậu -> Đỉnh phong.

IV. Sơ, Trung, Hậu, Đỉnh phong: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

 

1. Nhất đoạn:

+ Sơ kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Trung kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Hậu kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Đỉnh phong: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

2. Nhị đoạn: 

+ Sơ kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Trung kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Hậu kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Đỉnh phong: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

3. Tam đoạn: 

+ Sơ kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Trung kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Hậu kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Đỉnh phong: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

...

9. Cửu đoạn:

+ Sơ kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Trung kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Hậu kỳ: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

+ Đỉnh phong: Nhập môn -> Tiểu thành -> Đại thành -> Viên mãn -> Đại viên mãn.

 

(Đi đến đây nếu tính cảnh giới nhỏ của các Đoạn thì đã có 180 cảnh giới nhỏ ở 9 Đoạn)

10. Nhất trọng.

11. Nhị trọng.

12. Tam trọng.

... 

18. Cửu trọng.

19. Nhất tầng.

20. Nhị tầng.

21. Tam tầng.

...

27. Cửu tầng.

 

# Trúc Cơ:

..............

 

Như vậy chúng ta có thể thấy nếu chia nhỏ các tiểu cảnh giới ra thì sẽ rất là phức tạp, khiến cho người đọc dễ bị lú lẫn khó mà nhớ nổi.

Cộng lại tất cả chúng ta có 207 cảnh giới nhỏ ở Luyện Khí trước khi bước vào Trúc Cơ.

Và đây chỉ là cảnh giới Luyện Khí, bài viết tiếp theo sẽ phân tích thêm nếu chia nhỏ cảnh giới Trúc Cơ thì sẽ như thế nào nhé!

 

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok