Phàm Nhân Tu Tiên: Cao tầng Hư Thần Điện

Táng Địa | | 3636

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Luyện công Phàm nhân

1. Cực Âm Tổ Sư

Lão quái Nguyên Anh kỳ, trùm sò đảo Cực Âm

Năm 150: Vì Hư Thiên tàn đồ mà sai đồ đệ Ô Sửu tiêu diệt Ẩn Sát môn. Sau khi biết Hàn Lập có Huyết Ngọc tri thù lại mưu toan Hư Thiên Đỉnh.

Năm 153: Ở Hư Thiên điện, vì chiếm Hư Thiên đỉnh mà vờ nhận Hàn Lập làm đồ đệ nhưng sau cùng lại thất bại, Hư Thiên đỉnh bị Hàn Lập thu mất.

Năm 160: Ở Kỳ Uyền đảo hợp tác cùng Diệu Hạc Chân Nhân truy tìm Hàn Lập hòng thu lại Hư Thiên đỉnh.

Ngẫu nhiên gặp được Man Hồ Tử bị thương, vì mưu chiếm Bổ Thiên đan và gia sản tích cóp một đời của Man Hồ Tử mà bắt nhốt Man Hồ Tử, tra t.ấ.n hồn phách.

Năm 365: Ở Ngoại Hải, bị Hàn Lập tìm tới tận cửa bắt sống, sau bị Man Hồ Tử cắn nuốt tinh hồn.

 

2. Tiêu Sá

Tự xưng là Huyền Cốt thượng nhân, là sư phụ của Cực Huyễn (cái bộ skeleton ở gần Cổ truyền tống trận Thiên Nam á), Cực Âm, là người sáng tạo Huyền Âm Kinh. Bị Cực Âm ám toán rồi phong ấn trong động phủ của tu sĩ thượng cổ, sau chuyển tu quỷ đạo để bảo toàn tính mạng, được đám người Hàn Lập phóng thích trong lúc vô ý tưởng chỗ nhốt là động phủ có bí bảo, còn chiếm thân thể Khúc Hồn.

Năm 153: Ở Hư Thiên điện gặp được người đã truyền cho gã công pháp Quỷ đạo, ban đầu định hợp tác cùng người này tiêu diệt Hàn Lập nhưng không ngờ bị Hàn Lập phản sát, diệt đối tác của gã, bất đắc dĩ giao Cửu Khúc Linh Sâm cho Hàn Lập. Tại nội điện diệt Ô Sửu, cùng Hàn Lập dùng Huyết Ngọc tri thù kéo Hư Thiên đỉnh, sau khi thành công lại lật mặt muốn khử Hàn Lập, kết quả bị Tu La thánh hỏa mất khống chế thiêu thành tro bụi.

 

3. Man Hồ Tử

Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ.

Năm 153: Giành chỗ ngồi của Hàn Lập, sau biết Hàn Lập có nhện xịn liền dẫn đội Ma đạo tranh giành Hư Thiên đỉnh nhưng thất bại, sau triển khai PK với phe Chính đạo, giành được Bổ Thiên đan.

Thọ nguyên sắp hết thì bị Lục Đạo Cực Thánh đánh trọng thương, double đen bị Cực Âm tóm được nguyên anh, dùng bí thuật kéo dài tuổi thọ để tra t.ấ.n ngày đêm.

Năm 365: Nói cho Hàn Lập nội dung Thác Thiên Ma Công + địa chỉ động phủ bí mật để đổi lấy cơ hội cắn nuốt nguyên anh của Cực Âm, xong xuôi liền tọa hóa.

 

4. Vạn Thiên Minh

Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, môn chủ Vạn Pháp môn.

Năm 153: Mưu đồ Hư Thiên Đỉnh mà xông vào Hư Thiên Điện, chuẩn bị một phen nhưng không thành công. Tại thời điểm ma đạo sắp đắc thủ ra tay ngăn trở.

Lục Đạo Cực Thánh đoạt xá, sau đó khôi phục thần thông của Đại tu sĩ, chấp chưởng Nghịch Tinh Minh.

Năm 493: Bị Hàn Lập diệt.

 

5. Băng Phách

Tu sĩ Nhân giới phi thăng Linh giới, để lại nhiều truyền thừa cho Nhân giới, trong đó Hư Thiên Điện là xịn nhất. Phi thăng Linh Giới, tiến vào Hợp Thể kỳ sau đó đột nhiên biến mất.

Năm 1580: Hàn Lập giúp Hứa gia đánh thức Huyết Hồn có chưa một phần ký ức của Băng Phách, Huyết Hồn lại đòi Hàn Lập trả Hư Thiên Đỉnh.

Năm 2292: Huyết Hồn thu lại Hư Hoàng Đỉnh tại một địa điểm bí mật.

Để tìm kiếm bản thể, sau khi đi Lôi Minh đại lục khôi phục một phần ký ức, Huyết Hồn bất đắc dĩ đi tiếp Huyết Thiên đại lục, đắc tội Huyết Cốt môn, bị hạ Huyết Cổ trùng, sau tự mình trở về Hứa gia.

Năm 2411: Biết Hàn Lập tấn cấp Đại Thừa, trước khi hôn mê dặn người Hứa gia đem Hư Thiên Đỉnh làm lễ vật tặng Hàn Lập.

Năm 2412: Huyết Hồn được Hàn Lập cứu tỉnh, hai bên thỏa thuận hợp tác.

Năm 2419: Huyết Hồn theo Hàn Lập ra đi tìm bản thể.

Năm 2421: Tham gia đấu giá hội của Hách Liên Thương Minh, tại đây tóm được cốt tủy của Hoàng Kim Lôi Sư sau đi Huyết Thiên đại lục. Tại đại lục này theo Hàn Lập tìm kiếm thượng cổ tế đan, vì tìm manh mối về bản thể mà tạm chia tay nhóm Hàn Lập ở Huyết Hạc thành, kế đó tiến vào dãy Vạn Nguyệt, khôi phục được toàn bộ trí nhớ, nói cho Hàn Lập biết về tình hình Thiên Đỉnh cung.

Năm 2422: Dưới sự trợ giúp của Hàn Lập, Huyết Hồn tiến vào Thiên Đỉnh cung, tự nhận bản thân pháp lực thấp kém nên tính toán tìm bản thể ngoài Thiên Đỉnh cung, còn Hàn Lập tiến vào bên trong tìm kiếm Băng Phượng, thuận tiện kiếm bảo vật. Để an toàn, Hàn Lập để Kim Đồng đi cùng Huyết Hồn.

Huyết Hồn bị Xích Lôi tấn công, kết quả Kim Đồng tiêu diệt Xích Lôi. Bản thể nhờ Hàn Lập giúp đỡ đạt được y bát hoàn chỉnh của Thiên Đỉnh chân nhân, cũng là tu sĩ Đại Thừa thứ ba của Nhân tộc. Kế đó lại được Hàn Lập giúp đánh lui kẻ tới đòi y bát của Thiên Đỉnh chân nhân, tiếp đó hợp nhất với Huyết Hồn, rời khỏi Thiên Đỉnh cung tìm chỗ bế quan.

Khoảng năm 2440: Trở về Nhân tộc.

Năm 11134: Chứng kiến Hàn Lập phi thăng Tiên giới.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok