Sơ bộ về cảnh giới kiếm đạo trong truyện

Hắc Minh | | 1970

Tin tức Kiếm hiệp Luyện công

Qua tại hạ tham khảo cùng tìm hiểu trong các bộ truyện, liềm đem cảnh giới kiếm sao sơ lược một lần, tất có thiếu sót, mong chư vị tiên hữu chỗ nào không thấu liền đóng góp, đa tạ.

 

 

Cơ sở kiếm đạo:

 

THÂN KIẾM VÀ TÂM KIẾM

 

Thân Kiếm là vật hữu hình , Tâm Kiếm là vật vô hình .

 Thân Kiếm Hữu Vi , Tâm Kiếm Vô Vi .

 

Người luyện kiếm , thu nhiếp thân thể , để đi vào thế giới của Tâm ; dùng Tâm Nhãn để quân sát thế giới và vạn vật ; luyện đến một giai đoạn nào đó , hành giả bên trong sẽ thể hội được Linh Tính Bản Nguyên của mình , từ đó mà luyện được Linh Kiếm .

 

Tâm Kiếm : Kiếm tức Tâm , Tâm tức Kiếm , lấy Tâm dùng Kiếm thì vạn vật đều là Kiếm .

Kiếm ở trong Tâm , không thấy hình , không thấy bóng . Khi Kiếm nằm trong tay , phóng phát như điện , vô hình vô tức khiến cho người ngoài không thể phòng ngự được .

 

Tâm Kiếm có thể vượt khỏi sự giới hạn của Thân Kiếm , và có thể tung hành trong không gian diệu hữu .

 

Thân Kiếm : là vật sở dụng của Tâm Kiếm , lấy Thân làm Kiếm , vận hành chân khí , phóng thích toàn thân hoặc vận dụng chân khí xuống tay , từ tay bắt ấn Kiếm , Kiếm ́n khi đánh ra , như một thanh kiếm sắc bén , đều nằm dưới sự sử dụng của tâm .

 

Thân người là nơi ngụ của Tâm ; Tâm là Linh Thể của Thân ; Do Đó , khi hành giả đã hợp nhất được Thân Kiếm và Tâm Kiếm , từ đó tinh tấn tu luyện sẽ đạt đến cảnh giới thượng thừa của Nhân Kiếm Hợp Nhất.

 

SÁT NH N KIẾM VÀ HOẠT NH N KIẾM:

 

Kiếm có thể dùng để giết người và kiếm có thể cứu người ; tức kiếm có thể cứu người và cứu ta và kiếm có thể giết người và giết ta ; tất cả đều do sự vận dụng của tâm địa của người sử dụng kiếm .

Tất cả các pháp thuật trong thiên hạ đều tương thông với nhau ; thuật giết người cũng là thuật cứu sống người ; Kiếm giết người cũng là kiếm cứu sống người .

 

Sát nhân kiếm có thể giết người , là do tâm địa sát nhân tham dục vọng tưởng chủ động ẩn ở phía sau xử dụng.

 

 Hoạt Nhân Kiếm có thể cứu người , là do tâm địa tinh khiết thuần lương tiềm tàng bên trong chi phối .

 

Sát Nhân Kiếm , Hoạt Nhân Kiếm:đều là kiếm của Tâm xử dụng . Do đó , sát nhân hay cứu người đều là cái dục phát nguyên từ Tâm của hành giả . Chỉ khi nào tâm của hành giả đi vào cõi giới thanh tịnh vô vi , thì lúc đó kiếm mới có thể siêu xuất vượt khỏi cảnh sát nhân và cứu nhân , mà tung hoành tự tại trong hợp với đạo đức tự nhiên nhi nhiên của thiên địa .

 

Kiếm ý: có thể hiểu ý ở đây là ý cảnh hoặc cũng có thể hiểu là ý niệm, có nghĩa là đưa được tâm tư, lĩnh ngộ thậm chí thuộc tính công pháp của cá nhân vào kiếm. 

 

Ví dụ: lĩnh ngộ phong ý thì sẽ làm gia tăng tốc độ xuất kiếm, hỏa ý thì thêm thuộc tính thiêu đốt vào đường kiếm.

 

 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Hắc Minh

Hắc Minh

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Theo thời gian dần trôi, ai cũng sẽ thay đổi, nhưng không ngờ sự thay đổi lại lớn như thế"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok