Sơ lược Gia Hữu Hi Sự - Huyết Hồng

Từ Tỉnh | | 2643

Tóm tắt Tiên hiệp Nhiệt huyết Luyện công Phàm nhân

Gia Hữu Hi Sự là một tiểu thuyết mạng tiên hiệp được đăng tải trên mạng Qidian, tác giả là Huyết Hồng.

1. Giới thiệu nội dung

Để đảm bảo an toàn cho bản thân

Sau khi có đủ khả năng tự bảo vệ

Làm hết sức mình.

Tranh thủ sự nghiệp, tình yêu hai mùa bội thu

Sướng hưởng nhân sinh

Tiêu dao vui vẻ

Tạm định một cái mục tiêu nhỏ -- trước sống trên một ngàn năm

2. Phân chia cảnh giới

Dung Lô cảnh: Võ Đạo Bồi Nguyên, Thác Mạch, Khai Kinh, Tịch Huyệt, còn có các loại Na Mạch, Hợp Kinh, Dung Huyệt phía trên, chỉ là công phu xây dựng Dung Lô cảnh của Tiên Đạo Trúc Cơ.

Liệt Hỏa cảnh: lấy thân thể làm lò luyện, lấy tinh huyết làm củi, cực lực bốc lên tinh huyết, cường đại thể nội tiên thiên chi hỏa.

Chủng Kim liên: Tụ tập tất cả tinh khí thần toàn thân, hóa thành một khỏa đại đạo liên chủng, cấy vào trong liệt hỏa liên trì kia, đoạt thiên địa linh khí, lớn mạnh liệt hỏa liên trì, tỉ mỉ mài giũa, cẩn thận che chở, vì thế liên trì ngày càng lớn mạnh, liên tử dần dần trưởng thành.

Kim Liên Khai: Tinh khí thần lớn mạnh đến mức tận cùng, như hạt sen mở vỏ, như gà con phá vỏ, tiên thiên tinh khí thần, phá vỡ giam cầm thân thể Hậu Thiên, từ đó thấy được chân như, thấy rõ một phương thiên địa này.

Ngưng Đạo Quả: Tu sĩ tinh khí thần hoàn mỹ nhất thống, hóa thành một quả vô thượng đạo quả, tựa như đại nhật chiếu diệu hư không, phàm là chỗ ánh sáng đạo quả chiếu rọi, đều thành lĩnh vực tự thân.

Chiếu Hư Không: Đạo quả thành thục, sau khi đạt tới tự thân tìm hiểu, khống chế cực hạn, đạo quả hóa hư thành thực, dung hợp thần hồn, thấu thể mà ra, tựa như mặt trời lớn, chiếu rọi hư không, đây chính là Chiếu Hư Không cảnh giới.

Nửa bước Thiên Nhân cảnh: Có được một tia Thiên Nhân chi uy, còn có các loại thiếu hụt, không cách nào thật sự vượt qua hư không.

Thiên Nhân cảnh: Chỉ có Thiên Nhân mới có thể vượt qua hư không. Cướp bóc thiên địa mà hoàn thiện bản thân, đây chính là cái gọi là áo nghĩa của Thiên Nhân cảnh.

Chân Tiên cảnh: Chân Tiên quả vị chia làm ba mươi ba trọng thiên, đệ nhất trọng thấp nhất, ba mươi ba trọng cao nhất. Chân Tiên cảnh ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba trọng thiên, Phật môn xưng là Bồ Tát, Đạo môn xưng là Thiên Quân.

Tinh cảnh: Nghiên cứu một đạo pháp tắc nào đó, đã đến cực hạn nào đó, đủ để dẫn động lực lượng pháp tắc chân chính trong thiên địa. Tại Lưỡng Nghi Thiên Đạo Môn, cảnh giới này xưng là 'Chân Quân', tại Phật Môn, xưng là 'Đại Bồ Tát', mà tại đã từng yêu man, tà ma còn cùng Phật Đạo hai môn chia đều hai Nghi Thiên thời điểm, những yêu man, tà ma kia, đối với cảnh giới này xưng là 'Tinh' cảnh.

Vô Thượng Thái Sơ Thiên: Thiên Binh, Thiên Sĩ, Thiên Úy, Thiên Giáo, Thiên Tướng, Tinh Quân, Thiên Quân, Đại Thiên Quân, Thiên Vương, Đại Đế.

3. Pháp bảo

Tại Cực Thánh Thiên, Phật môn đem hết thảy bảo vật, chia làm hai cảnh, hai mươi tám trọng.

Cảnh thứ nhất, là vì bể khổ.

Khổ Hải cảnh, mười tám tầng, trong đó lại có Địa Ngục mười tám tầng, Khổ Hải liền cùng Địa Ngục bình thường, chỉ có đầy đủ cường đại bí bảo, mới có thể phá vỡ Địa Ngục, vượt qua Khổ Hải...

Cảnh thứ hai, là vì bỉ ngạn.

Bỉ Ngạn Cảnh bí bảo, ở bên ngoài Phật môn, còn được gọi là "Thiên địa linh bảo".

Bỉ Ngạn Cảnh, chia làm mười tầng, đối ứng chính là cảnh giới mà Phật môn gọi là "Thập Địa Bồ Tát".

Sau khi phi thăng thượng giới, trải qua thượng giới tiên linh chi khí tẩy luyện, hấp thu thượng giới đại đạo đạo vận, những thứ hạ giới thai nghén Hậu Thiên linh bảo này, mới có vài phần khả năng, lột xác thành một trọng thiên chân tiên khí.

Chân Tiên Tiên Khí, chia làm ba mươi ba phẩm.

Trên ba mươi ba phẩm Chân Tiên khí cao nhất là Thiên Tiên khí.

Thiên Tiên khí, lại hóa thành một số phẩm giai.

Ở trên Thiên Tiên khí, mới là Thượng Giới bực này "Pháp tắc hoàn chỉnh", "Đạo vận nồng đậm", "Thiên địa bản nguyên vô cùng cường thịnh" dựng dục Hậu Thiên, Tiên Thiên Linh Bảo.

Hậu Thiên Linh Bảo: Cái gọi là Hậu Thiên Linh Bảo, phải ngưng tụ thành đạo quả, đạo quả chiếu rọi hư không, hiểu được đại năng chứng đạo chính đồ của bản thân, hao phí một bộ phận bản nguyên Đạo Quả, dung luyện linh cơ Thiên Địa, ẩn chứa một bộ phận pháp khí cường đại của Thiên Địa Pháp Tắc, mới có tư cách xưng là Hậu Thiên Linh Bảo!

Tiên Thiên linh bảo: Tiên thiên mà sinh, tạo hóa vô cùng, tọa trấn tông môn, tông môn khí vận như biển như uyên, môn nhân đệ tử người người như rồng, cơ hồ không có lo lắng ngã xuống.

Đế Binh: Dùng vật liệu tốt nhất, vật liệu kiên cố nhất, phù hợp nhất với tài liệu đạo vận mà mình nắm trong tay, tỉ mỉ rèn đúc, dụng tâm ôn dưỡng... Đem nó từ hữu hình hóa vô hình, từ vô hình hóa hữu hình, như thế ít nhất chuyển hóa chín lần, để đạo vận thấm vào mỗi một góc nhỏ nhất, để cho nó cũng mang theo đặc tính đạo vận'Bất hủ bất hoại', cái này đại khái chính là 'Đế binh'.

4. Môn phái

Lưỡng Nghi thiên

Phương thượng giới này, hơn ba ngàn năm trước, tên là Tứ Cực Châu, Đông Nam Tây Bắc tứ phương đại vực, do Đạo Đình, Phật Môn, Yêu Man, Tà Ma tứ đại thế lực phân biệt nắm giữ. Nhưng sau khi Đạo Đình, Phật môn liên thủ, đem Yêu Man, Tà Ma cơ hồ chém tận giết tuyệt, Tứ Cực Châu liền đổi tên thành Lưỡng Nghi Thiên.

Lưỡng nghi thiên hạ, có hạ giới hàng vạn mà tính.

Đạo Đình Thập Bát Thánh Hiền: Khung Vũ Đạo Thánh, Động Huyền Đạo Thánh, Dao Hoa Thánh Mẫu, Ngũ Chân Thượng Nhân, Bạch Dương Thượng Nhân, Nhất Hào Đạo Quân, Quy Nguyên Thượng Nhân, Quy Hư Đạo Thánh, Thú Tĩnh Đại Tiên, Cổ Tán Nhân, Viên Thượng Nhân, Nhiên Chi Tiên, Lê Trượng Tán Nhân, Bảo Đỉnh Cư Sĩ, Hồ Nguyệt Lão Nhân

Phật môn thập tam Phật Chủ: Bảo Quang Công Đức Phật, Tam Diệu Pháp Tàng phật, Khẩu Đại hòa thượng, Ma Nhận Lợi Thiên phật

Tam Tiên Vực

Cực Thánh Thiên: Thiên địa linh vận của Cực Thánh Thiên, chính là một gốc đại thụ chọc trời - - thân cây bại lộ trên mặt đất tráng kiện vô cùng, chạc cây cũng thô hoành hào phóng, tràn ngập sinh mệnh lực ngang ngược bá đạo. Mà rễ cây giấu dưới đất, lại kéo dài rộng lớn, sâu không lường được, có nội liễm huyền diệu vô cùng.

Nguyên Linh Thiên: Thiên địa linh vận của Nguyên Linh Thiên, thật giống như Quỳnh Hoa Ngọc Thụ khắp núi đồi, mỗi một gốc cây đều cách xa khác nhau, mỗi một gốc đều sinh cơ bừng bừng, tràn ngập tạo hóa vô cùng vô tận, diễn dịch ra kinh hỉ vô cùng vô tận.

Vạn Diệu Thiên: Đã hủy.

Cực Thánh thiên

Thái Thượng tông môn: Thái Thượng Bắc Minh Tiên Tông, Thái Thượng Đại Phạm Tịnh Thế Tông

Tam Tông Tam Tự Tam Thiền Lâm Hồng Liên Tông Pháp Ngôn Tông Mật Tạng Đại Kim Cương Tự Đại Pháp Tương Tự Đại Thiên Long Tự Khô Vinh Thiền Lâm Thủy Nguyệt Thiền Lâm Phương Thốn Thiền Lâm

Ma Đạo Lục Tông: Chiến Ma Điện, Đại Hoan Hỉ Tông, Thi Ma Động, Lục Dục Chân Ma Tông, Huyết Hồn Tự, Bí Ma Nhai

Tiên đạo: Tâm Kiếm Tông, Vạn Huyễn Môn

Nguyên Linh Thiên.

Chính đạo: Kiếm Môn, Huyền Cơ Tông, Thiên Phù Tông, Ma Khôi Tông, Di Đà Kiếm Tông

Tà đạo: Huyết Hà Giáo, Ma Toán Tông, Cực Tình Tông, Chú Cổ Giáo, Thú Ma Môn, Man Vương Điện, Thiên Cơ Môn

Tà Ma Ngoại Đạo: Sâm La Giáo

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok