Sơ lược Kiếm Đồ Chi Lộ - Nọa Đọa

Từ Tỉnh | | 1742

Tóm tắt Tiên hiệp Nhiệt huyết Luyện công Phàm nhân

Kiếm Đồ Chi Lộ là một bộ tiểu thuyết mạng thuộc thể loại tiên hiệp, được đăng trên Qidian, tác giả là Nọa Đọa.

Giới thiệu tác phẩm

Ai nói không có đan dược thì không thể tinh tiến? Ai nói không biết luyện khí thì không có thần binh? Ai nói chỉ lo chế phù sẽ không có sức chiến đấu?

Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, ở chỗ lòng tin...... Khi nguy hiểm tiến đến, ngươi duy nhất dựa vào chỉ có kiếm, mà không phải cái khác.

Nhân vật chính

Lý Tích

Đạo hào Hàn Nha, xuyên qua trước làm huấn luyện viên đấu kiếm, yêu thích kiếm thuật. Từng là tông chủ Hiên Viên Kiếm Tông, sau đó thoát ly Hiên Viên, thực lực là cảnh giới Nhị Trảm (đại khái tương đương với Ngũ Suy).

Cuối cùng hóa thân thành Đạo Đức Đại Đạo, lấy sinh mệnh làm đại giới đem Tiên Thiên Đại Đạo hóa thành Hậu Thiên Đại Đạo, cảnh giới cuối cùng là Nhân Tiên.

Đại Tượng

Từng là điện chủ Lôi Đình điện, lúc mới gặp Hàn Nha là cảnh giới Nguyên Anh, tìm mọi cách chiếu cố Hàn Nha. Khi Hàn Nha bị trục xuất thì tấn thăng Âm Thần Cảnh, dừng lại ở Dương Thần Cảnh.

Cảnh giới

Tuyền Chiếu cảnh

Đã Tuyền Thiên Quang, Chiếu Diệu Đan Đình. Mới vào đạo môn, vạn pháp khởi thủy, mắt tai miệng mũi thân, ngũ thức sơ luyện. Không ngừng hướng đan điền bên trong rót vào pháp lực, khi pháp lực tràn ngập đan điền gần 61,8% (tỉ lệ vàng) lúc, pháp lực không hề tăng trưởng, xuất hiện đan điền đạo pháp bích chướng, tu sĩ tục xưng -- Khai Quang bích chướng. Cần tập phương pháp ngưng luyện pháp lực, đột phá bích chướng.

Khai Quang cảnh

Chợt mở Thiên Môn, ngũ hành hiện lên ánh sáng, pháp lực ngưng luyện sau bởi vì ngũ hành bất đồng mà hiện ra màu sắc bất đồng. Đợi đan điền tràn ngập pháp lực ngưng luyện, lại không ngừng tinh luyện, mới là luyện khí đại viên mãn. Trần duyên, đợi thời cơ, áp súc pháp lực đến cực hạn, ngưng kết thành dạng lỏng, nhất cử đột phá.

Trúc Cơ cảnh

Trúc tựu đạo cơ, trường sinh có hi vọng, các loại đạo pháp, coi đây là bắt đầu. Tích tụ pháp lực, đạo cảnh có tăng, thần thức sơ luyện, cả đời không ngừng. Đan khí phù trận, bí thuật độn pháp, đều có thể tập luyện, mắt tai mũi lưỡi thân thần, lục thức tụ hiện.

Dung Hợp cảnh

Thiên Trung chân nguyên dịch, quan nguyên dưỡng tinh sở, bách hội tàng thần địa, quan ải trùng điệp điệp, một khi mới đánh vỡ, tinh khí thần thủy giao hòa, bổ sung lẫn nhau, tuy hai mà một, là vì dung hợp. Ngộ tính tăng lên, thuật pháp nhẹ hơn.

Tâm Động cảnh

Tâm động giả, luyện tâm chi quan. Tâm ma chợt nổi lên, tùy thời tùy chỗ, vạn tà sinh sôi, đạo tâm minh diệt bất định. Thành thì sống, bại thì chết. Mới vào Tâm Động kỳ, cần tiếp xúc tự nhiên, dung nhập tự nhiên, bồi dưỡng tâm tình. Tiếp theo tu luyện, tiếp tục tinh luyện pháp lực, bồi dưỡng thần hồn, ra ngoài lịch lãm, cho đến tâm cảnh viên mãn.

Kim Đan cảnh

Tâm dục động mà thần không ngừng, thân dục đi mà thức chẳng phân biệt được, hồn dục xuất mà phách không lột, là điềm báo kết đan. Ngày đầu thông khí, ngày thứ hai thông thần, cuối cùng thông linh, vạn thông trở thành sự thật, đạo chuẩn bị đăng thần. Niệm động chân quyết, vòng xoáy tự hãm, ngưng tụ thành đan. Thiên đạo khảo nghiệm, kiếp lôi tam trọng, lưỡng trọng lôi đình, tam trọng vấn tâm. Hành động cả đời là đúng, sai? Tâm có sở trì, kiếp nạn tất qua, làm theo ý mình, tự thành kim đan.

Linh Tịch cảnh

Hoàn phác ôm đan, yên lặng tự thân, hồn bất hưng, pháp bất động, thân bất di, nội thị vô vật, ngoại cảm mất thính giác. Ý cảnh cùng linh cơ giao hợp, mở ra nội thị, là vì linh tịch. Linh tịch, là cảnh giới nội thị, đối với tu vi thuật pháp đấu chiến đề cao rất có hạn, bất quá cũng là một quá trình trọng yếu tu sĩ chân chính nhận thức bản thân. Nhận thức này, bao gồm tu sĩ thân thể, kinh mạch, trên trung dưới đan điền, chân chính đem tu sĩ thân thể nhu hợp thành một chỉnh thể đến vĩ mô đối đãi, vi mô phân tích. Đối với tự thân khống chế càng thêm vi diệu, linh cơ thu phóng tự nhiên, không giống Kim Đan cảnh hùng hổ dọa người, tràn ngập uy áp.

Nguyên Anh cảnh

Nguyên Anh cảnh chia làm hai loại, một loại là tu sĩ nhân loại xông lên thang trời đạt được linh cơ vực ngoại, hoặc là yêu thú có huyết mạch hồng hoang dựa vào huyết mạch lực kết anh tương lai vô hạn khả năng, một loại khác là không cần vực ngoại linh cơ kết thành nguyên anh, loại nguyên anh này không có cơ duyên nghịch thiên cả đời liền chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Anh cảnh.

Toái đan thành anh cần trải qua tam trọng thiên lôi: nhất trọng thiên lôi đoán kỳ thân, có thể mượn ngoại vật tránh kỳ uy; Nhị trọng thiên lôi vấn kỳ đạo, đạo tâm bất kiên từ đó tiêu. Tam trọng thiên lôi sơ sẩy tới, trực diện thiên uy thực lực kháng. Tam trọng thiên kiếp phải xông qua, Nguyên Anh nhất túng thọ mệnh trường.

Tu sĩ Nguyên Anh, mới thành ba tấc, tinh khí thần tam bảo đầy đủ. Thu nạp một lượng lớn linh cơ, dần dần tăng cao, cho đến chín tấc, thần luyện anh thể, bắt đầu hướng quân chuẩn bị.

Âm Thần Cảnh

Nhất niệm thanh linh, hồn thức chưa tan, như mộng như ảnh, kỳ hồ quỷ, thử âm thần dã.

Quá trình trùng kích Âm Thần có ba cửa ải khó khăn, một là Nguyên Anh khó tiêu, hai là trời phạt khổ sở, ba là Âm Thần khó hồi.

Hóa hết chín tấc nguyên anh tu hành rèn luyện mấy trăm năm của mình, điều này cần cảm ngộ, cơ duyên, đạo tâm, khí vận tổng hợp, càng là nguyên anh thực lực cường đại, lại càng khó tự tiêu. Một khi bắt đầu tự tiêu, thì quá trình không thể nghịch, hoặc là thành tựu Chân Quân, hoặc là Nguyên Anh biến mất.

Nguyên anh hóa không, pháp lực thần hồn không hề cố định ở một chỗ, mà là phân bố toàn thân mỗi một chỗ xương cốt, cơ bắp, tinh huyết. Như thế có thể uẩn âm thần, hiện tại không gian khó hiểu. Một khi Âm Thần chưa ra, không có khiến cho Thiên Phạt, thì đại biểu Thiên Đạo không tán thành điều kiện thành đạo, trở thành phế nhân không có cảnh giới, lại không có pháp lực tu vi, so với phàm nhân càng nhanh già yếu tử vong. Âm Thần thiên kiếp chỉ có một đạo, tên là Âm Lục Huyễn Diệt Lôi, chuyên diệt Âm Thần, kéo dài rất nhỏ, liên tục không ngừng, không qua được thì thần hồn câu diệt.

Mới vừa trải qua thiên kiếp, âm thần suy yếu hoảng hốt, khi kịp thời trở về bản thể, nhưng không gian một mảnh hư vô hỗn độn, trái phải không được đường, trên dưới không được dẫn, duy chỉ có bản thể tính linh mơ hồ hiện ra một điểm sáng, chỉ dẫn thần hồn trở về vị trí cũ. Nếu không được về, thì trở thành một cô hồn trong thiên địa, bản thể mặc dù tới Âm Thần cảnh, có được thọ nguyên Âm Thần, lại không có năng lực tương ứng, gọi là vọng thần.

Nguyên Thần cảnh

Âm thần bị kiếp, cố hồn thông linh, chưa tới chân không, bóng dáng như hình, nguyên thần này cũng vậy. Chân Quân tam cảnh, âm thần có thể ra, dương thần có thể ra, duy nguyên thần cùng bản thể tương dung mà không ra. Chia làm ba giai đoạn nhỏ là nguyên thần tự cố, nguyên thần khỏe mạnh, phân thần hóa khí. Trong đó phân thần hóa khí giai đoạn cần xác định chính mình quá khứ tương lai, để phân ra Dương Thần, thành tựu bất tử chi thân.

Dương Thần cảnh

Thoát thai hoán cốt, thân ngoại hữu thân, tụ tắc thành hình, tán tắc thành khí, đây là dương thần.

Ngũ suy cảnh

Ngũ suy cảnh (nay pháp): Thân thể chi suy - Pháp lực chi suy - Nguyên thần chi suy - Thọ nguyên chi suy - Đạo tâm chi suy

Trảm Thi Cảnh (cổ pháp): Trảm Ác Niệm Thi - Trảm Thiện Niệm Thi - Trảm Chấp Niệm Thi

Tân pháp: nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển

Tiên Nhân cảnh

Nhân Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên

Ngũ Hành linh căn

Nhân loại, tuy rằng tất nhiên ngũ linh căn, nhưng mỗi một hàng chiếm tỉ lệ cũng không phải đơn thuần phân phối bình quân, Đạo Tổ có nói: Thủy thất vi cơ, mộc nhị sinh trưởng, thổ ngũ dày nặng, hỏa tứ xâm lược, kim nhất vô tiền. Trong ngũ hành của con người, thủy hành chiếm bảy phần, mộc hành chiếm hai phần, thổ hành chiếm một nửa, hỏa hành chiếm 0.4 phần, kim hành ít nhất, chiếm 0.1 phần, kim mộc thủy hỏa thổ 1:20:70:4:5 -- đây chính là tỷ lệ ngũ hành của một người bình thường. Tu hành giới nhận thức, cái nào thuộc tính so bình thường giá trị nhiều nhất, bình thường liền xưng là vì cái gì thuộc tính tu sĩ.

Thọ Nguyên

Phàm nhân đến Khai Quang cảnh tối đa hơn một trăm tuổi, Trúc Cơ cảnh ba trăm tuổi, Kim Đan tám trăm tuổi, Nguyên Anh một ngàn hai trăm tuổi, Âm Thần ba ngàn tuổi, Nguyên Thần bốn ngàn tuổi, Dương Thần năm ngàn tuổi. Một trảm thọ tăng năm ngàn, hai trảm thọ tăng vạn hai.

Kiếm Hoàn

Sinh ra kiếm linh chi phi kiếm dã, đã sinh linh trí, tắc không câu nệ hình, khả tùy tâm ý. Người lớn, có thể huyễn thành cự kiếm ngàn trượng, che khuất bầu trời, người nhỏ, thì hóa thành giới tử nạp vào trong khiếu, ẩn mà không hiện, cho nên gọi là kiếm hoàn.

Đạo thuật cao cấp

Củ thuật: là một loại hệ thống đạo thuật vượt qua cấp độ Chân Quân, là đạo thuật đặc thù mà đại năng suy cảnh ngưng tụ ở nơi không thể nói kia, ngưng luyện với phù, có thể đưa đến hạ giới. Thiên đạo có hạn, củ thuật chi phù không thể trực tiếp giết người, chỉ có thể tả hữu chiến đấu hướng đi, giam cầm người tam sinh hiện thế.

Đạo Chiêu: Tiên nhân luyện chế, tác dụng với tối tăm không biết, tỷ như khí vận, vận mệnh, phương hướng đại thế các loại hoàn toàn ngẫu nhiên đồ vật, hơn nữa còn không có rõ ràng yêu ghét, hiện thế tu sĩ dùng tốt là trợ giúp, dùng không tốt còn có thể giúp trở ngại. Tương đương với Thiên Đạo pháp tắc, tác dụng công bằng với song phương, lấy quy tắc có lợi cho bên mình, tích lũy ưu thế, hình thành xu thế không thể nghịch.

Khánh Vân: Đây là điềm lành chi khí, là nhận thức của Tiên Nhân cảnh tu đạo cảnh được thiên đạo thừa nhận ngưng tụ mà thành, ở cấp độ tiên thiên áp người một thành.

Baike

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok