Sơ lược Kiếp Trước Thành Thật, Kiếp Trước Của Ta Bị Móc Ra

Lâm Bắc Phàm | | 792

Tóm tắt Huyền huyễn Xuyên không

~ Main: Lý Đạo Trần (Lý Trường Thanh).

~ Hack: Mảnh vỡ thời gian (trả giá tuổi thọ tiến về một mốc thời gian trong "kiếp trước")

~ Công pháp chủ tu: Thái Sơ Đạo Kinh (Bao hàm Thiên Hạ cực tẫn pháp).

~ Bản mệnh kiếm pháp: Thái Sơ Chi Kiếm.

~ Huyết mạch: Thương Thiên (Tiên Thần Hậu Duệ), Hoàng Thiên, Hỗn Độn Thanh Liên, Tiên Thiên Hỗn Độn Ma Thần.

 

~ Thân phận:

1. Thái Sơ Đạo Nhân, Càn Nguyên Thái Sơ, Thiên Hạ Đệ Nhất.

2. Thái Sơ Chân Nhân.

3. Thái Sơ, Huyền Hạo Đạo Nhân, Đại Minh Lão Tổ.

4. Thái Sơ, Tà Tâm Ma Phật, Quỷ Như Lai, Vô Danh Tăng, Phật Đà Chi Sư.

5. Lý Thái Sơ, Đại Mộng Chi Chủ, Thái Thanh Đạo Chủ, Thái Huyền, Việt Vương.

6. Trương Thái Sơ, Trương Đạo Sơ, Vô Tâm.

7. Lý Huyền, Lý Ngộ Huyền, Vô Thiên Đại Thánh, Thái Sơ Ma Tôn, Ma Chủ, Vô Thiên Phật Tổ, Ma Tổ.

8. Cửu Hoàng Tử, Việt Vương, Càn Hoàng.

9. Ngọc Thanh Thái Sơ, Thái Huyền Ma Thần, Thái Vân.

10. Thái Sơ, Đế Sư, Hỗn Độn Thanh Liên.

 

~ Thể chất: Càn Khôn Kiếm Thể, Thái Sơ Đạo Thể, Thần Thánh Chi Thể, Tiên Thiên Hỗn Độn Đạo Thể.

~ Kỳ trân: Thiên Đình Bàn Đào Thụ, Nam Hoang Thần Thụ, Tây Hoàng Trường Sinh Chi Khí, Linh Sơn Kim Liên, Tề Thiên Tiên Thạch.

 

~ Cảnh giới:

1. Luyện Tinh Hoá Khí:

+ Luyện Khí (9 tầng)

+ Trúc Cơ (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

2. Luyện Khí Hoá Thần: 

+ Kim Dịch Hoàn Đan (9 chuyển) / (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

+ Nguyên Thủy Bảo Châu (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

+ Âm Thần Dạ Du (Pháp Tướng) (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

3. Luyện Thần Hoàn Hư:

+ Dương Thần Du Hư (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

+ Tam Hoa Tụ Đỉnh (Thiên Địa Nhân Hoa/ Bán Thần Thánh: Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

+ Ngũ Khí Triều Nguyên (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao - Ngụy Hợp Đạo)

4. Luyện Hư Hợp Đạo: (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

5. Hợp Đạo Thành Tiên: (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

6. Tiêu Dao Tán Tiên (Đại Năng): (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

7. Chân Tiên (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

8. Thiên Tiên (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

9. Kim Tiên (Bất Hủ): (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

10. Tiên Tôn/ Ma Tôn: (Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh cao)

 

~ Nhân vật hoá thân: 

1. Thái Sơ (1000 năm trước)

2. Lý Đạo Trần/ Thái Sơ (2000 năm trước)

3. Thái Sơ (5000 năm trước)

+ Đệ tử: Thái Bình.

4. Thái Sơ/ Vô Danh Tăng (7000 năm trước)

+ Đệ tử: (đặc biệt: Vô Tâm), Ma Ha, Pháp Hải.

5. Lý Thái Sơ (15000 năm trước)

6. Trương Thái Sơ/ Trương Đạo Sơ (24000 năm trước)

+ Đệ tử: (đặc biệt: Lý Lệ Chất), Huyền Trang.

7. Lý Huyền (38000 năm trước)

+ Đệ tử: Thông Tý Viên Hầu.

+ Sư phụ: Bồ Đề Tổ Sư.

+ Sư đệ: Tề Thiên.

8. Lý Thái Sơ (60000 năm trước)

+ Đệ tử: Lữ Nham (Lữ Động Tân)

9. Thái Sơ (150000 năm trước)

+ Sư phụ: Quảng Huyền Chân Nhân (Ngọc Thanh Phái)

+ Sư huynh: Thái Ất Đạo Nhân (Ngọc Thanh Phái)

10. Thái Sơ (600000 năm trước)

+ Đệ tử: Doanh Chính

 

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Từ khóa: lý đạo trần

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok