T-32: Trường Sinh Tu Tiên: Từ Đời Thứ Ba Đồng Đường Bắt Đầu

TheFool | | 875

Review Tiên hiệp Hệ thống Cẩu lưu Luyện công

T-32: Trường Sinh Tu Tiên: Từ Đời Thứ Ba Đồng Đường Bắt Đầu


Tên gốc: 长生修仙:从三代同堂开始

Tác giả: 何人窥探我 – Hà Nhân Khuy Tham Ngã

Số chương: 312

Đã đọc: 305

Trạng thái: Continue

Thể Loại:

 • Kim chỉ thủ (3 đời đồng đường)
  • Có thể cùng lúc có 3 bộ cơ thể
  • Khi số cơ thể >3, sẽ tiêu hao khí huyết để giữ cơ thể thừa (Càng mạnh tiêu hao càng nhiều)
  • Mỗi cơ thể sống được 1 năm sẽ được 1 điểm tuổi thọ
  • Điểm tuổi thọ dùng cho chức năng hệ thống (Sinh sản, thể chất,…) (Sẽ trình bày ở dưới)
 • Tiên hiệp

Tình cảm: Hậu cung

Số sao: ííí (5 sao tối đa)

Chức năng hệ thống:

 • Vô tính sinh sôi (1 lần được 70 điểm tuổi thọ)
  • Tiêu hao 3 tuổi thọ điểm à Từ bản thể thể nội chia ra một đứa bé
  • Hài nhi gen tư chất cùng phân liệt nó mẫu thể hoàn toàn nhất trí
  • Thời gian thai nghén (10 giờ à 10 ngày), không đủ 10 ngày sẽ ảnh hưởng hài nhi
 • Nhanh chóng lớn lên (1 lần được 100 điểm tuổi thọ)
  • Tiêu hao tuổi thọ điểm (Xuất sinh à 7 tuổi; 18 tuổi à …)
  • Giai đoạn 7 à 18 không thể tăng, gen sụp đổ
 • Huyết mạch tồn trữ (1 lần được 200 điểm tuổi thọ)
  • Bắt đầu có 3 vị trí
  • Lưu giữ huyết mạch đặc biệt, không cần bắt đầu lại từ đầu
  • Có thể lựa chọn
 • Huyết mạch vĩnh cửu (Khi có 1 loại huyết mạch hoàn chỉnh hoặc 1 linh căn thượng thượng)
  • Vĩnh cửu sở hữu
  • Không chiếm vị trí lưu trữ
  • Kết hợp các loại linh căn đã lưu trữ

Cảnh giới:

 • Luyện thể
  • Minh kình
  • Ám kình
  • hóa kình
  • Tôi huyết 1 à 3 chuyển
  • Tôi huyết 4 à 6 chuyển
  • Tôi huyết 7 chuyển (Trúc cơ sơ kỳ)
  • Tôi huyết 8 chuyển (Trúc cơ trung kỳ) (giới hạn Yêu Vương huyết)
  • Tôi huyết 9 chuyển (Trúc cơ hậu kỳ) (giới hạn Yêu Vương huyết)
  • Dung lô (Giả đan)
  • Dung lô (Kim đan) (giới hạn Yêu Vương huyết)
  • Huyết tổ (Kim đan)
  • Huyết tổ (Nguyên anh) (giới hạn Yêu Vương huyết)
  • Chân biến (Nguyên anh)
  • Chân biến (Hóa thần) (giới hạn Yêu Vương huyết)
 • Tu tiên
  • Khai quang
  • Luyện khí
  • Trúc cơ
  • Giả đan
  • Kim đan
  • Nguyên anh
  • Hóa thần
  • Phản hư

Linh căn:

 • 3 bậc 3 cấp thượng trung hạ (Tổng 9 cấp) (Thượng thượng cao nhất, hạ hạ thấp nhất) gồm ngũ hành
 • Cực phẩm linh căn: hai loại thượng phẩm có thể phối hợp (VD: mộc + hỏa)
 • Siêu phẩm linh căn: ba loại thượng phẩm có thể phối hợp
 • Thiên phẩm linh căn: bốn loại thượng phẩm
 • Tiên phẩm linh căn: năm loại thượng phẩm
 • Dị linh căn: do biến dị tương sinh tương khắc của ngũ hành linh căn
  • Ví dụ: lôi, băng, dược, …
  • Ví dụ: mộc + hỏa à Dược / Đốt / …

Huyết mạch:

 • Yêu Vương huyết thống
 • Nhất chuyển huyết mạch: 3 loại yêu vương huyết kết hợp
 • Nhị chuyển huyết mạch: 3 loại nhất chuyển kết hợp

Nội dung:

Đời thứ ba đồng đường :

Ta là ta, cha là ta, nhi là ta.

Chỉ cần hậu đại không ngừng, có thể trường sinh bất tử.

......

Làm ăn cắp Trường Sinh Đạo quả sau:

Đã có ba bộ bản thể, như vậy

Một cái tu cẩu đạo, cẩu lấy không chết, cẩu ra thiên địa.

Một cái tu vương đạo, đường đường chính chính, một đời đại hiệp.

Một cái tu ma đạo, cấp bách công hảo lợi, giết người đoạt bảo.

Đúng, ta tu chân tư chất không tính đỉnh tiêm, như vậy thì tìm tư chất tốt nhất tiên tử, sinh Thiên linh căn, Dị linh căn.

Nghe nói, nghiên cứu luyện đan phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, hắc, cái này không khéo, một đời không được ta học cái mười đời bát đại.

Làm vô số đời lão Tiết người trước ngã xuống người sau tiến lên kính dâng sau, nghĩ lại ở giữa ta đã đứng ở Tiên Giới đỉnh phong......

 

Tác giả: TheFool

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TheFool

TheFool

thánh tôn

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok