T-36: Ta Mỗi Ngày Đều Có Thể Thêm Điểm Một Lần

TheFool | | 5943

Review Khoa huyễn Hệ thống Luyện công Vô hạn

T-36: Ta Mỗi Ngày Đều Có Thể Thêm Điểm Một Lần


Tên gốc: 我每天都能加点一次

Tác giả: 心雨不止 – Tâm Vũ Bất Chỉ

Số chương: 276

Đã đọc: 276

Trạng thái: Continue

Thể Loại:

 • Dị giới
 • Nhiều map
 • Hệ thống (Mỗi ngày 1 lần thêm điểm đột phá)

Tình cảm: ?

Số sao: 2.5 í (5 sao tối đa)

Map 1: (Vương triều – võ đạo)

 • Cảnh giới
  • Đoán Thể (Luyện Bì, Dịch Cân, Đoán Cốt, Luyện Huyết)
  • Chân Khí (Ngưng Khí, Luyện Khí, Chân Khí)
  • Phá Khiếu
  • Vũ Đảm
  • Thần Hồn
  • Viễn Du
  • Thiên Nhân
 • Phạm vi: 1 hành tinh – vương triều thế gia

Map 2: (Hành tinh – tu tiên)

 • Cảnh giới
  • Thực Khí
  • Luyện Khí (13 tầng)
  • Trúc Cơ (sơ - trung - hậu - viên mãn)
  • Ngưng Dịch
  • Bão Đan
  • Nguyên Anh
  • Hóa Thần
 • Tiên Pháp:
  • Khí
  • Thuật
  • Pháp
  • Đạo
  • Thần Thông
 • Phạm vi: bí cảnh – tu tiên liên hành tinh

Map 3: (Thế giới – huyết mạch)

 • Cảnh giới
  • Thai Tức     
  • Khải Linh     
  • Khai Mạch     
  • Như Ý     
  • Vạn Tượng     
  • Pháp Thân
  • Giới Chủ (Giới hạn trong thế giới)
 • Phạm vi: 1 tiểu thế giới – huyết mạch

Map 4: (Đại thế giới – Linh hồn)

 • Cảnh giới
  • 1.1 à 9.9 giai
 • Phạm vi: 1 đại thế giới – tu tinh thần lực

Map 5: (Chân giới – Pháp tắc)

 • Cảnh giới
  • Đạp Thiên
  • Ngoại Cảnh
  • Nội Cảnh
  • Hành tinh
 • Pháp tắc
  • Nhập môn
  • Tiểu thành
  • Đại thành
  • Viên mãn
 • Phạm vi: Thế giới – xây thế giới thể nội

Map 6: (Vũ trụ - Pháp tắc + Cơ giáp)

 • Cảnh giới
  • Vệ tinh
  • Hành tinh
  • Hằng tinh
  • Vũ trụ (Khuy Hư - Động Hư - Diễn Hư)
  • Tạo hóa
  • Bất hủ
 • Pháp tắc
  • Nhập môn
  • Tiểu thành
  • Đại thành
  • Viên mãn
  • Hoàn mỹ
 • Cơ giáp: 0% à 100%
 • Phạm vi: Đế quốc – giới nội + cơ giáp + pháp tắc

Map 7: (Vũ trụ - Đạo)

Nội dung:

Trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia.

Coi như như thế nào cầm giữ lên cao thông đạo, cũng cuối cùng cũng có mục nát một ngày kia.

Đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ.

Người chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa.

“Vấn đề là, dựa vào cái gì ta liền muốn làm một mực bị tổn cái kia?”

Chu khánh nguyên đi tới nơi này ăn thịt người thế gian, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỗ trải qua sự tình, đều xem trọng một cái xuất thân địa vị.

Làm một thân phận đê tiện nô lệ, hắn có khả năng dựa vào, cũng chỉ là một cái đơn sơ mặt ngoài mà thôi.

“Này nhân gian......

Quá dơ bẩn!”

......

Hậu thế người viết sử tái, vinh gia lịch 230 năm, trẻ tuổi khánh Nguyên Vũ đế quyết định đại khai sát giới, đồng niên đăng cơ, phải tiên nhân tiếp dẫn, rộng vì giai thoại

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 1
 • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok