Thương Nguyên Đồ: Mạnh Xuyên

Táng Địa | | 4604

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết

    Mạnh Xuyên, nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn Thương Nguyên Đồ, Đại Chu vương triều Ngô châu Đông Ninh phủ Mạnh gia công tử.

    Hiện nay, hắn cảnh giới tu luyện đạt tới Bát Kiếp Cảnh , Nhục Thân cảnh giới đạt tới Ngũ Kiếp Cảnh , Nguyên Thần cảnh giới đạt tới Nguyên Thần tám tầng Độ Kiếp Cảnh ( Bát Kiếp Cảnh ), kỹ nghệ cảnh giới đạt tới Bát Kiếp Cảnh ( nắm giữ Bát Kiếp Cảnh quy tắc —— Thời không quy tắc cùng thập đại quy tắc bản nguyên —— Hỗn Động quy tắc, vô lượng quy tắc, nhân quả quy tắc, vật chất quy tắc, khai thiên quy tắc, luân hồi quy tắc, nguyên điểm quy tắc, thế giới quy tắc, tịch diệt quy tắc, hỗn độn quy tắc ), vũ khí là Lục kiếp cảnh bí bảo Trảm Yêu Đao cùng Lục kiếp cảnh bí bảo Huyết Nhận Bàn.

 

@vidian.online Thương Nguyên Đồ: Mạnh Xuyên #tienhienthuvien #thuongnguyendo #manhxuyen ♬ nhạc nền - Tiên Hiền Thư Viện

 

MẠNH XUYÊN | 孟川

— Biệt danh: A Xuyên, Đông Ninh

— Đăng tràng: Thương Nguyên Đồ

— Thực lực tương quan: Phổ thông đại năng Bát Kiếp Cảnh

— Tu vi: Bát Kiếp Cảnh

— Nhục thân: Ngũ Kiếp Cảnh

— Nguyên thần: Độ Kiếp Cảnh ( Bát Kiếp Cảnh )

— Tuổi tác: 3,3 vạn +

— Chức vụ: Nguyên Sơ sơn đệ nhất tuần tra, Nguyên Sơ sơn chưởng lệnh giả, Bạch Điểu quán đệ tam phân quán phó tuần tra lệnh.

 

Thương Nguyên Đồ: Mạnh Xuyên

 

QUAN HỆ NHÂN MẠCH

— Phụ thân: Mạnh Đại Giang

— Mẫu thân: Bạch Niệm Vân

— Thê tử: Liễu Thất Nguyệt

— Nữ nhi: Mạnh Du

— Nhi tử: Mạnh An

— Nữ tế: Dương Thành

— Ngoại tôn: Dương Nguyên

— Sư tôn: Tần Ngũ

— Đồ đệ: Cao Phương, Triệu Hồng Tụ

— Nhi tức: Long Hạm

— Tôn tử: Mạnh Ngự

— Thế lực: Đông Ninh phủ mạnh gia, kính hồ đạo viện, nguyên sơ sơn, thương nguyên giới, thương minh, ma sơn, vĩnh hằng lâu, tinh vân cung, bạch điểu quán, càn nguyên sơn

 

NĂNG LỰC

— Vũ khí: Lục kiếp cảnh bí bảo Trảm Yêu Đao cùng Lục kiếp cảnh bí bảo Huyết Nhận Bàn

— Bảo vật: Động thiên pháp châu, hộ thân thạch phù, thiên lôi pháp ấn ( kiếp cảnh bí bảo ), quang âm đao ( kiếp cảnh bí bảo ), thanh vân thiên ( nguyên bảo ), huyễn ảnh chi diện ( dị bảo ), hư không thủ hoàn, phóng trục lao ngục ( kiếp cảnh bí bảo ), thận long lệnh, vạn hoa giới ( lục kiếp cảnh bí bảo ), lôi đình tinh thần tử ( ngũ kiếp cảnh bí bảo ), tù ma lao ngục ( ngũ kiếp cảnh bí bảo ), hư không tiểu na di phù, thế tử phù, độn hư phù, nguyên sơ chi thạch, không gian kim tháp ( ngũ kiếp cảnh bí bảo ), lôi vực ấn ( ngũ kiếp cảnh bí bảo ), dạ vân y ( ngũ kiếp cảnh bí bảo ), thập tam hoàn vũ châu ( thất kiếp cảnh bí bảo ), hư không na di phù, thì không truyện tống phù, hỗn động châu ( thất kiếp cảnh bí bảo ), vạn long trận ( lục kiếp cảnh bí bảo ), tử lôi đao ( lục kiếp cảnh bí bảo ), cửu kiếp lôi sa, lôi trạch đồ ( thất kiếp cảnh bí bảo ), ngũ sắc trụ ( dị bảo ), thiên phạt đồ ( bát kiếp cảnh bí bảo ), thì không lệnh ( dị bảo ), thập phương luân hồi trận đồ ( bát kiếp cảnh bí bảo ), thế giới chi thư

— Tuyệt học: 《 truy phong đao 》《 lạc diệp đao 》《 lôi đình diệt thế đao 》《 tâm ý đao 》《 thiên địa du long đao 》《 vô tận đao 》《 vân vụ long xà thân pháp 》《 vân vụ long xà đao pháp 》《 lôi đình giới 》《 tam thế đao 》《 vô ngã vô tương kiếm 》《 tịch diệt chi đao 》《 hư không đồ lục 》《 hỗn động quyền 》《 hỗn động lĩnh địa 》《 vạn kiếp hỗn động đại trận 》《 lục bút chi họa 》

— Nguyên thần bí thuật: 《 tru thần thứ 》《 huyễn thần dẫn 》《 phân hồn ba 》《 đãng hồn chung 》《 nguyên thần tinh thần 》《 ma trùy cấm thuật 》《 vĩnh hằng chi lộ 》《 hỗn động lôi mâu 》《 hắc ám chi đồng 》《 hỗn động đại lực pháp 》《 phấn toái tinh thần 》《 hỗn động trùng kích 》《 hỗn động chi lao 》《 thiên hà 》《 thì quang chi sa 》《 chân lý chi thư 》《 vũ trụ diễn biến 》《 họa thế giới 》

— Thần thông: lôi đình thần nhãn, bất diệt thần giáp, thiên nộ, chưởng khống thiên địa, lưu sa

— Họa tác: 《 tuấn mã đồ 》《 tam thu diệp 》《 chúng sinh tương 》《 hướng trứ triêu dương 》《 anh hùng chinh tứ phương 》《 lộ 》《 nhi nữ hoan 》《 lôi đình thập ngũ tương 》《 ký niệm tha môn 》《 hạ phu nhân phong vương 》《 chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão 》《 tích lương 》《 viên mãn 》《 sinh mệnh đích nhận tính 》《 huyết mạch đích diên tục 》《 quốc 》《 gia 》《 văn hóa 》《 xà phược 》

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

Trong tương lai cũng có thể đạt đến cửu kiếp chúa tể cảnh, càng có tư cách trở thành thần ma chí cao

2 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok