Tiên Công Khai Quật của Cổ Chân Nhân trước khi lên kệ đạt được 500 fan Minh chủ, Cật Ngư quyển Tu Luyện Bắt Đầu Từ Đơn Giản Hóa Công Pháp đổi tên

Từ Tỉnh | | 3791

Tin tức Thông tin Nhiệt huyết Sảng văn

Hôm nay vẫn là một bài, nói đơn giản một chút tin tức nhìn thấy.

1. Tiên Công Khai Quật đạt được 500 fan Minh chủ

Sách mới Tiên Công Khai Vật của Cổ Chân Nhân hôm nay đột phá năm trăm Minh chủ, trở thành tác phẩm thứ 17 lấy được biểu hiện này, cũng là tác phẩm nhanh nhất đạt được trong các loại điểm thành tựu trong sách mới hiện nay.

Ngày 22 tháng 4 tiểu thuyết đổi trạng thái ký hợp đồng, hai ngày liền phá ba trăm minh, đợi đến cuối tháng tư phá bốn trăm minh.

Bây giờ còn hai ngày nữa là kết thúc tháng năm, tiểu thuyết cũng đã sắp xếp xong xuôi vào ngày 3 tháng 6 thì lên kệ, trước khi lên kệ phá năm trăm liên minh cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều độc giả.

Dù sao lần này hắn mở sách mới, chủ đề thảo luận vẫn là phi thường cao, rất nhiều độc giả hướng về tác phẩm trước đó của hắn, ảnh hưởng của Cổ Chân Nhân đều ủng hộ một phen.

Giai đoạn đầu của tiểu thuyết, số lượng người truy tìm đọc thậm chí còn gần hơn hai mươi vạn, theo số lượng chữ ngày càng tăng lên, không ít người lựa chọn nuôi sách, đề tài có phần hạ nhiệt. Hiện nay số lượng theo dõi đọc của tiểu thuyết đã hơn sáu vạn.

Nghe nói con số này gồm cả độc giả trả tiền và độc giả không trả tiền, bình thường khi tiểu thuyết được lên kệ, số liệu đặt hàng đầu tiên không thể theo kịp con số này. Dù sao có không ít độc giả vừa đến trả tiền liền chuyển trận địa.

Bất quá bên Tiên Công Khai Vật có ưu thế lưu lượng video ngắn, Thôn Phệ Tinh Không Cà Chua tập tiếp theo cũng rất có đề tài, cho nên biểu hiện trên kệ rốt cuộc như thế nào, trước mắt cũng khó mà nói.

Tóm lại vẫn rất chờ mong biểu hiện đầu tiên của những tác phẩm này vào tháng sau. Hiện nay Khởi Nguyên Đại Lục của Cà Chua sẽ được lên kệ ngày 1 tháng 6, mười vạn truy đọc cũng rất ổn định, Thời Đại Hoàng Kim 1979 của Thuỵ Giác Hội Biến Bạch thì lên vào ngày 2 tháng 6, biểu hiện truy đọc gần ba vạn, phỏng chừng cũng không thể thiếu hoạt động truy đọc.

Vừa vặn ba quyển tác phẩm này đều tách ra hoạt động, liền thấy thời điểm mỗi người chuyển hóa như thế nào.

2. Tác phẩm vạn mua của Nỗ Lực Cật Ngư đổi tên lần thứ tư rồi

Tiểu thuyết của Nỗ Lực Cật Ngư lại đổi tên.

Qidian hiện tại không ít tác phẩm đều sẽ tiến hành đổi tên, không ít tiểu thuyết vạn mua cũng đều đổi tên, nhưng cố gắng cải danh nhiều lần như quyển này Cật Ngư vẫn là hiếm thấy.

Thời điểm tiểu thuyết đột phá vạn mua vào ngày 1 tháng 3 năm ngoái, tên gọi là Tu Luyện Bắt Đầu Từ Đơn Giản Hóa Công Pháp, đầu tháng 2 năm nay đổi tên thành Long Tượng Kiếm Chủ, hiện tại ngày 13 tháng 5 lại đổi tên thành Quy Khư Giới Chủ, lúc này mới được nửa tháng lại đổi thành Tu Luyện Thiên Tư Kém? Ta Chọn Hình Thức Đơn Giản.

Tên sách này sửa thành càng ngày càng trừu tượng, còn không trực tiếp bằng Đơn Giản Hóa Công Pháp ngay từ đầu.

Bản thân tiểu thuyết xem như là mở thấp đi cao, lúc lên kệ thì đặt trước khoảng 2500, bản thân tiểu thuyết thuộc loại thêm điểm tăng thuộc tính, nhân vật chính xuyên qua dị giới trở thành một tạp dịch bán mình y quán hai mươi năm, bởi vì mở ra một bảng thuộc tính khắc kim, chỉ cần nạp tiền là có thể đơn giản hóa kỹ năng công pháp, tu luyện công pháp cũng có thể nhìn thấy thanh tiến trình.

Kỹ năng công pháp phức tạp hơn nữa cũng có thể thông qua nạp tiền giản hóa dung nhập vào trong sinh hoạt hàng ngày, nhân vật chính là thật sự hô hấp đều đang tu luyện.

Về phần sửa tên sách chính là vì hấp dẫn độc giả mới, chỉ là hắn sửa thật sự là có chút thường xuyên, luôn cảm giác tên sách mới này cũng không dùng được bao lâu.

3. Tịnh Thổ Biên Giới nguyên lai là định chế văn

Hôm nay, nội dung một quyển của Biên giới Tịnh Thổ của Hải Đường Đăng đã kết thúc, trong những lời cảm ơn ngắn gọn của tác giả có nhắc đến, bản quyền trước khi mở sách mới đã được bán đi. Mà sở dĩ bắt đầu đánh bảng, cũng có nhu cầu về phương diện này.

Trước khi mở sách đã có bản quyền, chúng ta thường gọi là định chế văn, đây hiển nhiên cũng là dạng này. Ở dưới client app của Qidian cũng nhìn thấy "bản quyền trò chơi" của tiểu thuyết cũng ra rồi.

Về phần phương pháp định chế, nhìn Sổ Tay Thuật Sư của Khán Trứ Hoà Thính, lại nói Sổ Tay Thuật Sư không phải cũng có khai phá phương diện trò chơi sao? Chỉ là đến bây giờ không nhìn thấy.

Như vậy, những nội dung trên chính là một chút nội dung của kỳ này, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta gặp lại.

Elle Sky

Theo Wechat

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Từ khóa: thông tin tin tuc

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok