Tổng quan cảnh giới các tác phẩm của Ngôn Quy Chính Truyện

Đại Hiền Triết | | 1848

Tóm tắt Tiên hiệp Cẩu lưu

Tổng quan tất cả các cảnh giới của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện, đại thần Tiên Hiệp.

 

*) Đã viết những bộ sau:

Hồng Hoang Nhị Lang Truyền (đã hoàn thành)

Mang chỉ Thiên Sứ đi tu tiên(không rõ)

Địa Cầu đệ nhất kiếm (đã hoàn thành)

Ta sư huynh thật sự quá vững vàng (đã hoàn thành)

Người này tu tiên quá mức đứng đắn (đã hoàn thành)

Thiên Đình vị cuối cùng đại lão (thái giám)

Dư Quang (đã hoàn thành)

Diệu Bút Kế Hoa: Kinh Hồng Nhất Bút (đã hoàn thành)

Thâm Uyên Độc Hành (đã hoàn thành)

Tiên Phụ (đang viết)

 

*) Đánh giá sơ qua các tác phẩm:

Đại thần Ngôn Quy Chính Truyện sở hữu lối viết tương đối thoải mái, văn phong sáng tạo nhưng không quá uyên thâm, đôi lúc sẽ có trở ngại trong việc dịch. Bút lực lúc lên lúc xuống, khi lên cao trào nối tiếp cao trào, lòng người hướng tới, khi xuống mạch văn lan man, nhưng nhiều lúc cũng là cố ý.

Đặc biệt, viết rất chăm, cũng thường có nội hàm tương đối, vậy nên đa phần các cảnh giới đều sẽ thường có ý nghĩa rõ ràng.

 

*) Về cơ bản có thể chia làm các cấp bậc sau, lại bởi đây là đại thần Tiên Hiệp, Dư Quang cùng Thâm Uyên Độc Hành đều là khoa huyễn không có phân chia rõ ràng, một bộ thái giám không tính, lại có mấy bộ viết chơi cho vui, nên cảnh giới cũng sẽ phân chia theo hệ Tiên Hiệp:

1. Phàm nhân kỳ: Gọi chung của tất cả các cảnh giới không có thuế biến lớn, ăn vẫn phải ăn, vệ sinh vẫn cần làm, đại khái là dần cảm nhận linh lực.

2. Phổ thông tu sĩ: Đã có thuế biến sinh mệnh, có thể tích cốc, hồn phách dung hợp cùng biến hóa.

3. Đại tu sĩ: Thực lực dần tăng trưởng nhiều lần, thọ nguyên có đại biến hóa, lại nói thăng hoa, cũng là giai đoạn ngay trước khi thành Tiên.

4. Tiên cảnh: Tiểu Tiên, tuy mạnh nhưng vẫn là pháo hôi trong thiên địa.

5. Đại Tiên: Coi như dần tìm hiểu Đạo

6. Thánh Nhân: Đạo tới viên mãn, lại dần vượt lên trên, để một hoặc nhiều loại Đại Đạo áp chế các Đại Đạo khác, ánh mắt dõi qua cả thời gian trường hà.

7. Đại Đạo Chí Cường: Dạo bước trong vũ trụ, sáng tạo thế giới, tới một bước nào đó thậm chí còn có thể tạo hóa vũ trụ.

 

 

Hồng Hoang Nhị Lang Truyền

Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng

Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm

Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn

 

Tu Tiên

Tu Thần

 

1

Luyện Tinh Hóa Khí cảnh

Sơ kỳ

Trúc Cơ kỳ

Ngưng Tức cảnh

Nạp Linh cảnh

Tinh Tế

 

Trung kỳ

Tụ Thần cảnh

Tụ Khí cảnh

 

Hậu kỳ

Kết Thai cảnh

Quy Nguyên cảnh

 

Đỉnh phong

 

2

Luyện Khí Hóa Thần cảnh

Sơ kỳ

Đan Anh kỳ

Hư Đan cảnh

Ngưng Đan cảnh

 

Trung kỳ

 

Kim Đan cảnh

 

Hậu kỳ

 

Thiên Phủ cảnh

Linh Tịch cảnh

 

Đỉnh phong

 

Luyện Thần Phản Hư cảnh

Sơ kỳ

Nguyên Anh cảnh

 

3

Trung kỳ

Phi Tiên kỳ

Thoát Thai cảnh

Dược Thần cảnh

 

Hậu kỳ

Độ Kiếp cảnh

 

Đỉnh phong

 

Luyện Hư Quy Đạo cảnh

Đại Thừa Độ Tiên cảnh

 

4

Nguyên Tiên

Trọc Tiên

Sơ kỳ

Địa Tiên kỳ

Thành Tiên cảnh

Đăng Tiên cảnh

Nguyệt Tế

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Nguyên Tiên cảnh

 

Đỉnh phong

 

Chân Tiên cảnh

Sơ kỳ

Chân Tiên cảnh

Thần Vệ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

5

Thiên Tiên cảnh

Sơ kỳ

Thiên Tiên kỳ

Thiên Tiên cảnh

Nhật Tế

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Kim Tiên cảnh

1 - 3 phẩm

Kim Tiên cảnh

Siêu Phàm cảnh

Nhược Thần

 

4 - 6 phẩm

Phá Hóa cảnh

 

Thái Ất cảnh

 

7 - 9 phẩm

Phá Đạo cảnh

Cường Thần

 

Đại La cảnh

1 – 6 chuyển

Đại La cảnh

Phá Hư cảnh

Chí Cường

 

Chuẩn Thánh

1 thi

 

2 thi

 

3 thi

 

Bán Thánh

 

6

Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên

Thiên Đạo Thánh Nhân

Siêu Thoát cảnh

 

7

Chí Cường

Đại Đạo Thánh Nhân

 
                 

 

 

Thực tế thì thông qua bảng trên có thể thấy rõ thực lực của các map trong các truyện khác nhau, cảnh giới thấp càng ít cảnh giới cao lại càng chi tiết mang ý nghĩa vũ trụ đấy mạnh hơn. Lại nói, tất cả những cảnh giới có tên đều phân chia: Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong.

Tổng hợp không dễ dàng, ta comeback xíu rồi lại lặn đây.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đạo Chủ

cổ thánh Đạo Chủ

Exp....... ................ ...............

6 tháng trước

Nhất tự

phàm nhân Nhất tự

Xin hỏi là mấy truyện trên cóthuoocj

6 tháng trước

Lâm Bắc Phàm

trích tinh Lâm Bắc Phàm

Xin hỏi là mấy truyện trên có thuộc cùng 1 seri không?

6 tháng trước

Đại Hiền Triết

đại hiền Đại Hiền Triết

Cùng tác, có lq tới nhau, nhưng ko quá nhiều

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok