Vương Lâm - Tiên Nghịch

Diệp Thanh Vân | | 12303

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Phàm nhân

Tiên Nghịch là câu chuyện Tiên Hiệp kể về Vương Lâm - một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "Thần Bí Hạt Châu". Vương Lâm đã bước lên con đường tu tiên.

I. Thông tin Vương Lâm

 • Tên gốc: 王林
 • Tên hán việt: Vương Lâm
 • Tên khác: Thiết Trụ, Tằng Ngưu, Thanh Mộc, Hứa Mộc, Lữ Tử Hạo, Ma Đạo Tử
 • Biệt danh: Phong Tôn, Vương Ma Tử, Vương Ma Đầu, Sát Tinh, Thần
 • Tính cách: Sát phạt quả quyết, chung tình 1 vợ.
 • Thân phận: Thần
 • Phân thân: Lục Mặc
 • Tu vi:
  • Tiên Nghịch: Đạp Thiên cảnh 
  • Ngã Dục Phong Thiên: Siêu Thoát Tam Thốn 
  • Tam Thốn Nhân Gian: Hoàng Thiên Cảnh
 • Thê tử:
  • Lý Mộ Uyển: Vương Lâm tu tiên cả đời chỉ vì nàng, sau này tu vi Vương Lâm đạt tới bước thứ tư hồi sinh nàng.
  • Mộc Băng Mi: (phân thân của Liễu Mi): Côn Hư Thánh Nữ.
 • Hồng nhan: 
  • Lý Thiến Mai: là con gái Lam Mộng Đạo Tôn chuyển thế.
 • Con cái:
  • Vương Bình: nhi tử Vương Lâm cùng Mộc Băng Mi vô tình phát sinh quan hệ ngoài ý muốn tại Chu Tước tinh mà có, vì Liễu Mi trả thù Vương Lâm mà luyện thành oán anh, được Vương Lâm cứu trở lại làm người.
  • Vương Y Y: nhi nữ của Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyển; được Đạo Cung phụng làm Thánh Nữ của thương Mang Đạo Cung. Trải qua vô số kỷ nguyên Thương Mang Đạo Cung bị diệt môn, hồn phách trốn vào mặt nạ mà thoát được một kiếp, sau được Vương Bảo Nhạc giải thoát và đi theo bên cạnh hắn.
 • Sư phụ:
  • Tư Đồ Nam: sư phụ đầu tiên của Vương Lâm, lúc đầu định đoạt xá nhưng có Thiên Nghịch châu không đoạt xá được nhận Vương lâm là đệ tử.
  • Huyền La: Đại Thiên Tôn của Tiên Cương đại lục, từng thu Vương Lâm làm đồ đệ.
 • Sư huynh: Thanh Thủy - là người bao che khuyết điểm, nhiều lần đứng ra giúp đỡ Vương Lâm.

II. Năng lực

 • 14 đạo bản nguyên
  • Ngũ Hành bản nguyên (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ): ngưng tụ chân thân, dung hợp cùng một chỗ hình thành Ngũ Hành chân thân.
  • Lôi bản nguyên hình thành chân thân của mình
  • Hư Chi bản nguyên (Sinh Tử - Nhân Quả - Chân Giả - Luân Hồi): không có chân thân nhưng lại có lực lượng cường đại như nhau, cũng có thê đại biểu cho 4 cảnh giới.
  • Đặc thù bản nguyên (Thái Sơ - Mặc Diệt - Cấm Chế - Sát Lục): 
   • ​​​​​​​Bản nguyên đặc thù tự thành chân thân 
   • Sát Lục bản nguyên cùng Mặc Diệt bản nguyên dung hợp hình thành Lục Mặc
   • Sát Lục cùng Lôi bản nguyên kết hợp sẽ tạo Diệt Thế Lôi Đình
 • Đại Thiên Tôn chi dương: thuộc loại đặc thù, có 3 loại màu (hắc - bạch - kim) lấy tự thân ý chí ngưng tụ mà thành, dung hợp nửa bước Đạp Thiên đỉnh phong lực lượng trở thành loại mạnh nhất Đại Thiên Tôn chi dương.
 • Huyết mạch:
  • Nhân Tộc huyết mạch: sau khi thành Cổ Chi nhất Tộc đã mất đi huyết mạch này.
  • Tiên Cổ huyết mạch: vì Liên Đạo Phi và nhiều nguyên nhân mất đi huyết mạch này. Sau này có được 'tạo hóa' mà có lại được.
  • Cổ Tộc huyết mạch: vượt qua Cổ Tộc đệ tam tổn đệ nhất kiếp Cổ Mạch Thương Khung huyết mà có được huyết mạch này, hồn phách cũng được cải tạo hình thành Cổ Chi nhất mạch.Vượt qua toàn bộ kiếp nạn thu được 3 hồn huyết. Là Đạo Cổ nhất mạch lấy cổ thần làm chủ cổ ma yêu thụ làm phụ nhưng đối với Đạo Cổ nhất mạch chỉ có tôn trọng Huyền La - Hoàng Tôn đương nhiệm một ý giao tình nên không có bất ky giao điểm gì.
  • Lực bản thân: dung hợp Tiên Cổ lực lượng, chỉ thuộc về Vương Lâm.
 • Nguyên Thần: Dung hợp Thái Cổ Lôi Long biến dị nguyên thần. Về sau trở thành bất diệt nguyên thần.
 • Mệnh Cách: Có được mệnh cách của Cổ Tổ cùng Tiên Tổ. Có được hư vô phân thân, phân thân này có năng lực đặc thù, đã dung hợp.
 • Pháp bảo: 
  • Thiên Nghịch Châu: định giới là bàn, ngũ hành thuộc tính, sau khi viên mãn mới chân chính trở lại vốn có.
  • Điểm Tiên Bút: phác họa phù văn, uy lực cường đại, xuất phất từ tay Tiên Đế Thanh Tin. Sau này được tặng cho Lý Thiến Mai.
  • Phong Tiên Ấn: Thiên Luyện chi bảo, có phong ấn thần thông uy lực cực lớn. Sau luyện thành mười tám tầng địa ngục tự thành một giới, cất giữ hồn phác sau là Hương Hỏa giới (đã bị hủy).
  • Phi Kiếm: Kiếm cổ quái, có thuấn di không gian.
  • Tàng Phẩm Các: có vô số cường đại tiên thuật, chỉ có Vương Lâm mới có thể thúc đẩy cực hạng, sau này được tăng cho bằng hữu sử dụng
  • Thiên Hổ Kỳ: huyễn hóa một đầu Thiên Hổ
  • Kiếm Tinh: có 5 thanh mỗi thanh đều có uy lực bất đồng
  • Họa Trục: khởi động vạn ma trăm ngày tru sát, uy lực kinh người.
  • Tiên Kiếm: có 2 thanh, thu Hứa Lập Quốc làm kiếm hồn, uy lực kinh người
  • Tinh La Bàn: tốc độ cực nhanh, chỉ sử dụng ở hư không chi lực
  • Côn Cực Tiên: công nguyên thần
  • Thập Ức Tôn Hồn Phiên: huyễn hóa lớn nhỏ
  • Tử Mẫu Đạo Khô
  • Cổ Thần Đỉnh: có thể thay đổi vị trí
  • Tam Xoa Kích
  • Tự Linh Tinh: nuôi dưỡng kiếm linh lớn mạnh
  • Ly Minh Thảo Mạo: pháp bảo ẩn nấp, có vô số pháp trận tinh diệu
  • Xạ Thần Chiến Xa
  • Thanh Quang Thuẫn: pháp khí phòng ngự
  • Tú Tí Thiết Kiếm: thứ không niếp thượng phẩm pháp bảo
  • Huyết Sát Kiếm: có thể hóa thành núi, uy lực cường đại
  • Thất Thải Thần Không Đinh: có 108 cây, chuyên sát bước thứu ba đại năng
  • Cổ Thần Hộ Oản: pháp khí phòng ngự
  • Thiên Hoàng Lô: hấp thu luyện hóa vạn vật
  • Chu Tước Vũ: triệu hoán Chu Tước, hạ sát ba đợi nghiệp tước
  • Hỏa Cốt - Phần Giới Thuật: hạ sát tam đại Chu Tước
  • Cổ Tức Diệp: thuật phong ấn cường đại, không đầy đủ, hiện có 99 mảnh, có thể phong ấn thiên địa
  • Vạn Cổ Mộc Linh: pháp khí phòng ngự
  • Vụ Ma Thương
  • Hỏa Bản Nguyên Chi Kiếm, Lôi Đình Bản Nguyên Chi Kiếm, Nhân Quả Kiếm, Sinh Tử Kiếm, Sát Lục Kiếm, Chân Giả Kiếm
  • Âm Đao: bất diệt chi bảo
  • Bạch Sắc Phát Ti
  • Anh Nhi Đầu Cốt
  • Đại Thiên Tôn Chi Dương
 • ​​​​​​​Thần Thông: ​​​​​​​
  • ​​​​​​​Dẫn Lực Thuật
  • Hoàng Tuyền Thăng Bí Quyết
  • Cổ Thần Chi Huyết
  • Tịch Diệt Chỉ, Hóa Ma Chỉ, Hoàng Tuyền Chỉ
  • Đại Na Di Cấm Pháp
  • Cửu Chuyển Luyện Tiên Quyết
  • Sát Lục Tiên Quyết
  • Đạo Hóa Hoàng Tuyền
  • Lôi Nguyên Thuật
  • Định Thân Thuật
  • Trảm La Quyết
  • Mai Hoa Thập Bát Cấm
  • Đệ Tam Mục
  • Phá Diệt Cấm
  • Súc Địa Thành Thốn
  • Hô Phong - Hoán Vũ
  • Tát Đậu Thành Binh
  • Sơn Băng
  • Tàn Dạ
  • Lưu Nguyệt
  • Mộng Đạo
  • Dịch Dung Thuật
  • Quang Ảnh Thuẫn
  • Phiên Thiên Ấn - Dịch Linh Ấn - Nhân Quả Ấn - Sinh Tử Ấn - Thật Giả Ấn
  • Đạo Cổ Bất Diệt Thể
  • Bát Cực Đạo
  • Thất Thải Đạo Thương
  • Phần Giới Cổ Tán
  • Âm Nguyệt Hữu Tình

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 1
 • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!


Diệp Thanh Vân

Diệp Thanh Vân

hoa cái


"https://linktr.ee/cuutrungthien"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Vạn Cổ Thần Đế : Diêm Chiết Tiên

Sơ lược Đại Hạ Văn Thánh

Côn Bằng

Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích: Phản phái kết hợp tu la tràng, quyển sách này giảng cái gì?

Đông Thổ Đại Cà ⟨ Con Ta Nhanh Liều Cha ⟩ kết thúc một năm rưỡi sau đột phá vạn đính, Diệp Phi Dạ mở sách mới

Văn học mạng bình luận troll mùa 2: Internet tác giả

Kiếm Vô Song

Phân tích chiến lực tiểu thuyết Linh Sơn: Vài người tiếp cận tu vi Đại La

Đế Bá: Tiên Đế phong tao nhất Cửu Giới, Lý Thất Dạ đều mặc cảm!

Thành tích Đệ Ngũ Hạo Kiếp quá thảm, tác giả buộc phải end qua loa!

Giới thiệu sách mới Đại Chu Tiên Lại của nữ tác giả Vinh Tiểu Vinh

Kinh điển trích lời Mãng Hoang Kỷ

103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P9)

Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần phụ bạc ba cái nữ tử!

Đề cử Nho đạo lưu tân tú, lực áp Nho Đạo Chí Thánh!

Đồ sát tộc nhân, tính kế gia tộc, hãm hại huynh đệ... 《 Cổ Chân Nhân 》 muốn truyền đạt tư tưởng gì?

Hàn Lập tu luyện những loại thể thuật nào?

Review tiểu thuyết Ta Đệ Tử Tất Cả Đều Là Sa Điêu Người Chơi, quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Hai quyển tiểu thuyết vạn mua Gió Mùa Ấm Áp của Dạ Ảnh Luyến Cơ và Comic: Cấp Năm Người Đột Biến Từ Gojō Satoru Bắt Đầu của Cật Đột Thứ Đích Hàm Ngư

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok