Bảng xếp hạng | Tiên Hiền Thư Viện - vidian.online

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 5 năm 2024

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 5 xuất hiện nhiều tiểu thuyết đô thị, thể loại cao võ đoạt quán quân nguyệt phiếu.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 4 năm 2024

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 4 năm 2024, xếp hạng 1 thuộc về Túc Mệnh Chi Hoàn, được sáng tác bởi tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 3 năm 2024

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 3 năm 2024, top 1 Túc Mệnh Chi Hoàn, top 2 Đều Trọng SInh Ai Yêu Đương A, top 3 Bức Ta Trọng Sinh Đúng Không ...

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 2 năm 2024

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 2 năm 2024, tháng này ít bộ mới

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 1 năm 2024

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 1 năm 2024, xếp hạng 1 thuộc về Túc Mệnh Chi Hoàn, được sáng tác bởi tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 12 năm 2023

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 12, Top 1 tháng này khá bất ngờ, lại là 1 tác phẩm Đô Thị. Hắc Sơn Lão Quỷ ra sách mới, không biết chất lượng ra sao.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 11 năm 2023

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11 năm 2023, top 1 Xích Tâm Tuần Thiên, top 2 Túc Mệnh Chi Hoàn, top 3 Đều Trọng Sinh Ai Yêu Đương A.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 10 năm 2023

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 10 năm 2023, top 1 Túc Mệnh Chi Hoàn, top 2 Xích Tâm Tuần Thiên, top 3 Đường Nhân Đích Xan Trác

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 9 năm 2023

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 9 năm 2023, quán quân là Xích Tâm Tuần Thiên, hạng 2 Túc Mệnh Chi Hoàn, thứ 3 là Đường Nhân Đích Xan Trác

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 8 năm 2023

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 8 năm 2023: Top 1 lại thuộc về tác phẩm Xích Tâm Tuần Thiên.

Bảng xếp hạng chiến lực Tam Bộ Khúc của tác giả Thần Đông

Bảng xếp hạng chiến lực Tam Bộ Khúc của tác giả Thần Đông

20 Năm Thập Đại Lịch Sử

20 Năm Thập Đại Lịch Sử.

Những bộ truyện tiên hiệp hay nhất đã full

Những bộ truyện tiên hiệp hay nhất đã full tính đến thời điểm hiện tại

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 7 năm 2023

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 7 năm 2023: Tháng này bất ngờ là top 1 lại thuộc về tác phẩm Xích Tâm Tuần Thiên.

(P2) Những Bộ Truyện Có Trên 200 Minh Chủ.

Những bộ tiểu thuyết có trên 200 Minh Chủ P2.

Những Bộ Tiểu Thuyết Có Trên 200 Minh Chủ (P1)

Minh Chủ là gì? Đó là thành tựu một độc giả tích lũy chi tiêu cho một bộ tiểu thuyết lên tới 1000 tệ thì trở thành minh chủ, mặc dù có những bộ truyện siêu dài

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 6 năm 2023

Cập nhật bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 6 năm 2023

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 5 năm 2023

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 5 năm 2023, được biên dịch bởi Tiên Hiệp Quán.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 4 năm 2023

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 4 năm 2023

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok