truyện Tiên hiệp | Tiên Hiền Thư Viện - vidian.online

Tru Tiên: Dã Cẩu Đạo Nhân

Dã Cẩu Đạo Nhân, tiêu đỉnh làm tiểu thuyết 《 Tru Tiên 》 cùng 《 Tru Tiên nhị 》 trung nhân vật.

Tru Tiên: Thanh Diệp Chân Nhân

Thanh Diệp Chân Nhân, thế gian này vốn là không có gì thần tiên, nhưng tự thái cổ dĩ lai, nhân loại mắt thấy quanh mình thế giới, các loại kỳ dị việc, sấm sét ầ

Tru Tiên: Hắc Tâm Lão Nhân

Hắc Tâm Lão Nhân, là 《 Tru Tiên 》 trung Ma Giáo Luyện Huyết Đường chưởng môn, đồng thời cũng là Ma Giáo chí bảo Phệ Huyết Châu đã từng người sở hữu. Ở Hắc Tâm L

Tru Tiên: Niên Lão Đại

Niên Lão Đại, Ma Giáo Luyện Huyết Đường đường chủ, sử dụng pháp bảo “Xích Ma Nhãn”, đạo hạnh giống nhau, một lòng muốn đem Luyện Huyết Đường phát triển hồi 800

Vạn Cổ Thần Đế: Lạc Hư

Lạc Hư, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: Thượng Quan Khuyết

Thượng Quan Khuyết, nam, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: Đại Ma Thần

Đại Ma Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: Phong Túy Sinh

Phong Túy Sinh, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: Thượng Quan Tiên Nghiên

Thượng Quan Tiên Nghiên, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: Tử Thiền Lão Tổ

Tử Thiền Lão Tổ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Vạn Cổ Thần Đế: La Sinh Thiên

La Sinh Thiên, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》

Trạch Nhật Phi Thăng: Hứa Ứng

Hứa Ứng, nhân vật chính trong tiểu thuyết 《 Trạch Nhật Phi Thăng 》 được sáng tác bởi tác giả Trạch Trư. Hứa Ứng, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi

Tiêu điểm nhân vật - Tống Thư Hàng

Tống Thư Hàng nhân vật chính

Review tiểu thuyết Trường Sinh, Từ Bàng Môn Tu Sĩ Bắt Đầu: con đường tu tiên biến khó rồi!

Trong một thời đại mà việc cập nhật văn học mạng liên tục tăng tốc, các nhà phê bình nguyên sinh đặt mình vào hiện trường văn học mạng là một sức mạnh tươi...

Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích: Dân mạng đánh giá thế nào?

Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích, được sáng tác bởi Di Thiên Đại Hạ, thể loại Tiên Hiệp, nhân vật chính vô sỉ., Trước mắt Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích đã hơn

Thấy gì từ mối quan hệ kỳ lạ giữa Hàn Lập và Huyền Cốt thượng nhân.

Vì chúng ta cùng yêu mến anh Lập nên coi Huyền Cốt là phản diện, nhưng nhìn thực tế hơn thì việc Huyền Cốt làm không có gì là vô lý hay đi ngược lẽ thường

Phàm Nhân Tu Tiên: Tiêu Sá | Huyền Cốt Thượng Nhân

Tiêu Sá (萧诧 – Xiao Cha) là một nhân vật trong tiểu thuyết mạng Phàm Nhân Tu Tiên, là tu sĩ Ma đạo ở Loạn Tinh Hải, công pháp chủ tu là Huyền Âm Kinh.

Kinh Khủng Tu Tiên Lộ: Dân mạng đánh giá thế nào?

Kinh Khủng Tu Tiên Lộ, tiểu thuyết tiên hiệp kết hợp hắc ám văn, được sáng tác bởi tác giả Đầu Ngận Đại Đích T Quân. Trước mắt Kinh Khủng Tu Tiên Lộ vẫn đang ra

Cầu Ma: Hạc trọc lông

Hạc Trọc Lông là Nghịch Linh Thứ Bảy trong Nghịch Linh Châu của Huyền Táng, được Liên Minh Nghịch Thánh phái ra để đoạt Tam Hoang Đại Giới.

Cầu Ma: Đệ Cửu Phong

Cầu Ma: Đệ cửu phong là 1 trong 9 đỉnh núi chính thuộc Đại Địa Thiên Hàn Tông. Cũng như các đỉnh khác, đỉnh thứ chín do một người đứng đầu ...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok