ĐẠI KẾT CỤC MANH MỐI (c589) - HUYỀN GIÁM TIÊN TỘC

Nguyên Tố | | 3757

Tin tức Tiên hiệp Xây dựng thế lực

LỤC GIANG TIÊN?

Chân tướng 2 nhân vật tại Thanh tùng quan bàn "Đạo đức"


Già, sau lưng có Kim Bạch thải quang nên là Doanh Trắc, 2 đạo quả Kim- Thái Dương, Bạch -Thái Âm. Trẻ, Huyền Phong  xác nhận là Trọng Minh lục tử. "Đạo đức" hay còn là đạo quả - như Thượng Nguyên là chứng Kim đan rồi làm Ngọc Chân đạo quả chi chủ một dạng

Như thế,Doanh Trắc là tồn tại từ thời kỳ đầu "ta cùng với chung húc, chúc Hạo chế tạo một cái đại đồng chi thế". Doanh Trắc sống lâu vô cùng, nhưng Thận Kính thiên chỉ là còn sót lại đạo thống của Nguyệt Hoa tiên phủ

Trọng Minh Lục tử

Trọng Minh cũng không vui Ngụy Quốc đế tộc trị quốc, nên đạo thống sau này - 4 ô Thái mới hủy hết đi đế tộc trị quốc của Ngô Việt, không như phương Bắc (c579)


=>2 trường hợp
+Nói chuyện thời điểm trước Thận kính sáng lập. Huyền Phong xem là thời gian ghi hình thủ đoạn mà thôi
+Nói chuyện là trong thời điểm/thận kính thiên. Như vậy Giang Tiên là Tiên quân, là trùm trước cả 3 ô tạo ra "thủy hỏa ngũ đức". 


=> Đại kết cục: Thế đạo săn g·iết người tu hành cũng là đạo đức này là do Trọng Minh Lục tử tạo nên để phản lại thiên định, đạo quả gò bó con đường. Như thế, mới có Tiên Ma chi tranh, điên đảo càn khôn. 

An Hoài Thiên còn chưa mở ra manh mối đã lũ lượt kéo về, trừ Thượng Nguyên có thể là Giang Quần chuyển thế  (siêu suy đoán), ta càng mong chờ bản sách này có thể lật đổ suy đoán của mình mà đi tới bước không ai ngờ tới được

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok